Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Placení místního poplatku za komunální odpad od 01.01.2023

Upozorňujeme své spoluobčany na placení místního poplatku za komunální odpad.

V roce 2023 platí nová obecně závazná vyhláška č.01/2022  O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Od 01.01.2023 činí výše poplatku:

 • Občan s přihlášeným pobytem ve Stříbře a přilehlých částech → 1050,- Kč na rok a osobu
 • Studující → 525,- Kč na rok (studenti, kteří jsou přes týden ubytováni na internátech, kolejích apod. a na víkendy jezdí domů. Je nutné doložit potvrzení o studiu. Ubytování, pokud je škola vzdálená méně než 60 km.  
 • Občan – cizinec s trvalým, přechodným a dlouhodobým pobytem delším než 90 dnů → 1050,- Kč na rok a osobu
 • Chataři  → 1050,- Kč za rok a nemovitost
 • Fyzická osoba, vlastnící byt nebo rodinný dům, v němž není přihlášena k pobytu žádná fyzická osoba → 1050 Kč
 • Právnická osoba, vlastnící byt nebo rodinný dům, v němž není přihlášena k pobytu žádná fyzická osoba → 1050 Kč
Sazba poplatku se snižuje, pokud uhradíte poplatek do splatnosti – to je do 31.10.2023 !!! . V období 01.01.2023 až do 31.10.2023 činí poplatek :
 • Občan s přihlášeným pobytem ve Stříbře a přilehlých částech → 700,- Kč na rok a osobu
 • Studující → 350,- Kč na rok (studenti, kteří jsou přes týden ubytováni na internátech, kolejích apod. a na víkendy jezdí domů. Je nutné doložit potvrzení o studiu. Ubytování, pokud je škola vzdálená méně než 60 km.  
 • Občan – cizinec s trvalým, přechodným a dlouhodobým pobytem delším než 90 dnů → 700,- Kč na rok a osobu
 • Chataři  → 700,- Kč za rok a nemovitost
 • Fyzická osoba, vlastnící byt nebo rodinný dům, v němž není přihlášena k pobytu žádná fyzická osoba → 700 Kč
 • Právnická osoba, vlastnící byt nebo rodinný dům, v němž není přihlášena k pobytu žádná fyzická osoba → 700 Kč

V praxi to znamená, že pro poplatníky, kteří uhradí poplatek do splatnosti tj. do 31.10.2023 ( částka musí být připsána na účtu MěÚ nejpozději v tento den), se nic nemění, zaplatí poplatek stejně jako v roce 2022.

Kdo nezaplatí poplatek do tohoto data, platí pro něj sazba dle vyhlášky č.01/2022 nesnížená – tj. 1050 Kč za osobu, za byt bez přihlášeného pobytu, za rekreační nemovitost.

Neposíláme žádná upozornění na splatnost, ani složenky. Každý poplatník se řídí obecně závaznou vyhláškou města Stříbra č.01/2022  O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Je v kompetenci každého si splatnost ohlídat, nejlépe zadáním trvalého příkazu v bance.

Od místního poplatku je osvobozena osoba, která je:

 • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, více viz OZV
 • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, více viz OZV
 • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení
 • má v obci pobyt a je starší 80 let ( osvobození poplatku vznikne, pokud fyzická osoba v průběhu kalendářního roku dovrší 80 let)
 • mimo území České republiky po celý příslušný kalendářní rok
 • je ve výkonu trestu odnětí svobody
 • více jak jeden rok pobývá ve zdravotnickém zařízení
 • poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště ( poplatník, který vlastní nemovitost v jiné obci, kde platí poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci), doloží potvrzení o úhradě poplatku v jiné obci a potvrzení, že v této obci žije

Každý poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik a zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů, od kdy mu povinnost vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

Na pozdější  žádosti na úlevy a doložení nebude brán zřetel – nebude mít slevu a osvobození zpětně.

Poplatek za rok 2023 je splatný jednorázově a to nejdéle do 31.10.2023.

Číslo účtu pro zaplacení poplatku Městskému úřadu Stříbro: 112 595 803 / 0300 

Variabilní symbol zůstává stejný u poplatníka jako v předešlých letech – najdete ho i na pokladním dokladu pokud jste v předešlém roce platili v hotovosti, případně vám ho sdělíme na e-mail.

V hotovosti je možné poplatek uhradit v budově radnice MěÚ Stříbro, Masarykovo náměstí 1, přízemí, dveře č.1,  a to v pondělí a ve středu.

Podrobnější informace Vám rádi zodpovíme na MěÚ ve Stříbře, budově radnice, dveře č. 1, p. Musilová, popřípadě telefonicky - 374 801 134, e-mail : musilova@mustribro.cz

Jaroslava Musilová
Referent finančního odboru

Datum vložení: 3. 1. 2023 13:29
Datum poslední aktualizace: 20. 1. 2023 7:09
Autor: Jan Vačviric

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro