Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Placení místního poplatku za komunální odpad od 01.01.2022

V roce 2022 platí nová obecně závazná vyhláška č.02/2021 O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Placení místního poplatku za komunální odpad od 01.01.2022

 

Upozorňujeme své spoluobčany na placení poplatku za komunální odpad. V roce 2022 platí nová obecně závazná vyhláška č.02/2021 O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Od 01.01.2022 činí  výše poplatku:

 • Občan s přihlášeným pobytem ve Stříbře a přilehlých částech → 700,- Kč na rok a osobu
 • Studující350,- Kč na rok (studenti, kteří jsou přes týden ubytováni na internátech, kolejích apod. a na víkendy jezdí domů. Je nutné doložit potvrzení o studiu. Ubytování, pokud je škola vzdálená méně než 60 km.  
 • Občan – cizinec s trvalým, přechodným a dlouhodobým pobytem delším než 90 dnů → 700,- Kč na rok a osobu
 • Chataři  → 700,- Kč za rok a nemovitost
 • Fyzická osoba, vlastnící byt nebo rodinný dům, v němž není přihlášena k pobytu žádná fyzická osoba → 700 Kč
 • Právnická osoba, vlastnící byt nebo rodinný dům, v němž není přihlášena k pobytu žádná fyzická osoba → 700 Kč
Od místního poplatku je osvobozena osoba, která je:
 • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, více viz OZV
 • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, více viz OZV
 • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení
 • má v obci pobyt a je starší 80 let ( osvobození poplatku vznikne, pokud fyzická osoba v průběhu kalendářního roku dovrší 80 let)
 • mimo území České republiky po celý příslušný kalendářní rok
 • je ve výkonu trestu odnětí svobody
 • více jak jeden rok pobývá ve zdravotnickém zařízení
 • poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště ( poplatník, který vlastní nemovitost v jiné obci, kde platí poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci), doloží potvrzení o úhradě poplatku v jiné obci a potvrzení, že v této obci žije

 

Každý poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik a zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů, od kdy mu povinnost vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

Na pozdější  žádosti na úlevy a doložení nebude brán zřetel – nebude mít slevu a osvobození zpětně.

 

Poplatek za rok 2022 je splatný jednorázově a to nejdéle do 31.10.2022. Jako každoročně od 01.11.2022 je dlužný poplatek navýšen o 50%.

Číslo účtu pro zaplacení poplatku Městskému úřadu Stříbro: 112 595 803 / 0300 

Variabilní symbol zůstává stejný u poplatníka jako v předešlých letech – najdete ho i na pokladním dokladu pokud jste v předešlém roce platili v hotovosti.

V hotovosti je možné poplatek uhradit v budově radnice MěÚ Stříbro, Masarykovo náměstí 1, přízemí, dveře č.1  a to v pondělí a ve středu.

Podrobnější informace Vám rádi zodpovíme na MěÚ ve Stříbře, budově radnice, dveře č. 1, p. Musilová, popřípadě telefonicky - 374 801 134, e-mail : musilova@mustribro.cz

Datum vložení: 29. 12. 2021 6:52
Datum poslední aktualizace: 29. 12. 2021 7:03
Autor: Jan Vačviric

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro