Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Místní poplatek za odpady - placení za komunální odpad od 01.01.2021

V roce 2021 platí stále obecně závazná vyhláška 2/2019 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vše tedy zůstává stejné, jako v loňském roce 2020.

Místní poplatek - odpady -  PLACENÍ ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD OD 01.01.2021

Upozorňujeme své spoluobčany na placení poplatku za komunální odpad. V roce 2021 platí stále obecně závazná vyhláška 2/2019 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů. Vše tedy zůstává stejné, jako v loňském roce 2020.

Od 01.01.2021 činí  výše poplatku :

 • Občan s přihlášeným pobytem ve Stříbře a přilehlých částech → 700,- Kč na rok a osobu
 • Studující350,- Kč na rok (studenti, kteří jsou přes týden ubytováni na internátech, kolejích apod. a na víkendy jezdí domů. Je nutné doložit potvrzení o studiu. Ubytování, pokud je škola vzdálená méně než 60 km.  
 • Občan – cizinec s trvalým, přechodným a dlouhodobým pobytem delším než 90 dnů → 700,- Kč na rok a osobu
 • Chataři  → 400,- Kč za rok a nemovitost
Od místního poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je:
 • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, více viz OZV
 • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, více viz OZV
 •  jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením,více OZV
 • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení
 • má v obci pobyt a je starší 80 let ( osvobození poplatku vznikne, pokud fyzická osoba v průběhu kalendářního roku dovrší 80 let)
 • mimo území České republiky po celý příslušný kalendářní rok
 • jsou ve výkonu trestu odnětí svobody
 • více jak jeden rok pobývají ve zdravotnickém zařízení
Stále platí,  že od roku 2013 je poplatníkem:
 • fyzická osoba, která má ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, v němž není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Zde činí sazba 700,- Kč za rok a nemovitost
 • cizinec, kterému byl povolen trvalý nebo přechodný pobyt delší jak 90 dnů
 • cizinec, který pobývá na území ČR přechodně po dobu delší jak 3 měsíce

Každý poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik a zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů od kdy mu povinnost vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

Na pozdější  žádosti na úlevy a doložení nebude brán zřetel – nebude mít slevu a osvobození zpětně.

 

Poplatek za rok 2021 je splatný jednorázově a to nejdéle do 31.10.2021. Jako každoročně od 01.11.2021 je dlužný poplatek navýšen o 50%.

Číslo účtu pro zaplacení poplatku Městskému úřadu Stříbro: 112 595 803 / 0300 

Variabilní symbol zůstává stejný u poplatníka jako v předešlých letech – najdete ho i na pokladním dokladu pokud jste v předešlém roce platili v hotovosti.

V hotovosti je možné poplatek uhradit v budově radnice MěÚ Stříbro, Masarykovo náměstí 1, přízemí, dveře č.1  a to v pondělí, středu, pátek.

Podrobnější informace Vám rádi zodpovíme na MěÚ ve Stříbře, budově radnice, dveře č. 1, p. Musilová, popřípadě telefonicky - 374 801 134, e-mail: musilova@mustribro.cz

Datum vložení: 5. 1. 2021 9:29
Datum poslední aktualizace: 20. 1. 2023 7:10
Autor: Jan Vačviric

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro