Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Konečná splatnost místního poplatku ze psů za rok 2024 se blíží, nezapomeňte zaplatit včas, nejdéle do 31. 3. 2024!

Držitelé psů, kteří uhradí místní poplatek do 31. 3. 2024, mají na místním poplatku slevu (snížená sazba).

V letošním roce vešla v platnost nová Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů - Oficiální stránky města Stříbra

  • V rodinných domech, rekreačních chatách nebo domech, ve kterých jsou nejvíce 3 bytové jednotky, činí sazba 300 Kč.
  • Pokud držitel psa přihlášený na území města Stříbra nespadá do této kategorie (např. dům se 4 bytovými jednotkami a více..), činí  sazba 1.000 Kč.
  • Pro místní části města Stříbra (Butov, Jezerce, Lhota u Stříbra, Milíkov, Otročín, Těchlovice, Máchovo údolí) platí snížená sazba ve výši 250 Kč.
  • Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu ohlásit do 30 dnů ode dne, kdy nastala.

V nové vyhlášce již není možnost přihlásit psa na zahradu nebo zahrádkářské kolonie.

Změna se týká i držitelů psů, kteří odebrali psa z útulku. Od poplatku budou osvobozeni psi po dobu 2 let ode dne převzetí psa z útulku. Po uplynutí této doby je držitel povinen hradit poplatek dle příslušné sazby.

V praxi to znamená, že pokud držitel psa v rodinném domě uhradí poplatek do 31. 3. 2024, bude hradit sníženou částku 300 Kč.

Kdo zaplatí poplatek později, počínaje datem 1. 4. 2024 a dále, bude hradit základní sazbu 400 Kč.

Platby lze provádět:

  • v hotovosti nebo bankovní kartou v budově MěÚ Stříbro – radnice, dveře č.2 u p. Horákové; poplatek se vybírá v pondělí a ve středu
  • bezhotovostní úhradou ve prospěch účtu města č. 112595803 / 0300; variabilní symbol zůstává stejný jako dosud, případně je ho možné sdělit e–mailem: horakova@mustribro.cz; při složení platby u peněžního ústavu prosím uvádějte jméno poplatníka do zprávy pro příjemce
  • Za den platby se považuje den, kdy byla připsána na účet správce daně (tzn. na účet města).

Upozorňujeme, že složenky se nerozesílají.

Martina Horáková
FO – místní poplatky

Datum vložení: 18. 3. 2024 10:35
Datum poslední aktualizace: 18. 3. 2024 10:41
Autor: Jan Vačviric

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro