Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Formuláře a vzory dokumentů ke stažení

Odbor životního prostředí (ŽP)

Návrh na jmenování mysliveckého hospodáře

Žádost na ustanovení MH (vzor).xls
Typ souboru: XLS dokument, Velikost: 35,5 kB

Návrh na ustanovení myslivecké stráže

Žádost na ustanovení MS(vzor).xls
Typ souboru: XLS dokument, Velikost: 36 kB

Návrh na ustanovení mysliveckého hospodáře

Žádost na zrušení MH (vzor).xls
Typ souboru: XLS dokument, Velikost: 34,5 kB

Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu

Priloha_c._21___Navrh_stanoveni_ochranneho_pasma_vodniho_dila.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 422,34 kB

Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu

Priloha_c._20___Navrh_stanoveni_ochranneho_pasma_vodniho_zdroje.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 404,82 kB

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav

Priloha_c._15___Ohlaseni_udrzovacich_praci__obnovy_vodniho_dila__vodohospodarskych_uprav..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 297,63 kB

Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

Priloha_c._19___Ohlaseni_vodnich_del_urcenych_pro_cisteni_odpadnich_vod_do_kapacity_50_ekvivalentnich_obyvatel.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 321,94 kB

Oznámení kácení podle ust. § 8 zákona o ochraně přírody

formular_oznameni_kaceni_podle_ust_p8.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 75 kB

Oznámení o užívání stavby vodního díla

15_oznameni_o_uziv_stavby_vodniho_dila.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 54 kB

Přehled zařízení k nakládání s odpady v Plzeňském kraji provozovaných podle § 14 odst.1 zákona o odpadech

prehled_zarizeni_k_nakladani_s_odpady_v_pkraji.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 219,7 kB

Žádost o odnětí pozemku určeného k plnění funkcí lesa

ŽÁDOST odnětí lpf.rtf
Typ souboru: RTF dokument, Velikost: 16,37 kB

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu

Priloha_c._1___Zadost_o_povoleni_k_nakladani_s_povrchovymi_nebo_podzemnimi_vodami_nebo_jeho_zmenu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 425,49 kB

Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu

Priloha_c._7___Zadost_o_povoleni_k_nekterym_cinnostem_nebo_jeho_zmenu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 329,51 kB

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru

Priloha_c._16___Zadost_o_povoleni_k_odberu_podzemnich_vod_a_stavebni_povoleni_ke_studni__domacnosti_.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 292,68 kB

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

Priloha_c._2___Zadost_o_povoleni_k_odberu_podzemnich_vod_pro_potreby_jednotlivych_osob__domacnosti__nebo_o_jeho_zmenu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 335,55 kB

Žádost o povolení k užívání vodních děl

10_zadost_o_pov_k_uzivani_vodnich_del.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 59 kB

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu

Priloha_c._4___Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_podzemnich_nebo_jeho_zmenu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 305,02 kB

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění

Priloha_c._18___Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_podzemnich_a_stavebni_povoleni_k_domovni_cistirne_odpadnich_vod__domacnosti_.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 321,38 kB

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

Priloha_c._6___Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_podzemnich_pro_potreby_jednotlivych_osob__domacnosti__nebo_o_jeho_zmenu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 298,23 kB

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu

Priloha_c._3___Zadost_o_pvoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_povrchovych_nebo_o_jeho_zmenu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 323,3 kB

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění

Priloha_c._17___Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_povrchovych_a_stavebni_povoleni_k_domovni_cistirne_odpadnich_vod__domacnosti_.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 311,35 kB

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

Priloha_c._5___Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_povrchovych_pro_potreby_jednotlivych_osob__domacnosti__nebo_o_jeho_zmenu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 326,81 kB

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu

Priloha_c._10___Zadost_o_stavebni_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_s_obsahem_zvlast_nebezpecne_latky_do_kanalizace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 405,18 kB

Žádost o povolení kácení nelesní zeleně

formular_povoleni_kaceni_nelesni_zelene.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 68 kB

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla

Priloha_c._25___Zadost_o_schvaleni_manipulacniho_radu_vodniho_dila.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 289,25 kB

Žádost o souhlas s umístěním stavby na pozemek určený k plnění funkcí lesa / do 50 m od okraje lesa

ŽÁDOST DO50 M OD lpf.rtf
Typ souboru: RTF dokument, Velikost: 13,14 kB

Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu

Priloha_c._23___Zadost_o_stanoveni_podminek___zavadne_latky_nebo_o_povoleni_vyjimky.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 417,6 kB

Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu

Priloha_c._22___Zadost_o_stanoveni_zpusobu_a_podminek_pro_vypousteni_dulnich_vod_do_vod_povrchovych_nebo_podzemnich.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 392,23 kB

Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)

Priloha_c._9___Zadost_o_stavebni_povoleni_k_domovni_cistirne_odpadnich_vod__studni_nebo_jinemu_vodnimu_dilu_potrebnemu_k_odberu_podzemnich_vod__domacnosti_.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 394,16 kB

Žádost o stavební povolení k vodním dílům

Priloha_c._8___Zadost_o_stavebni_povoleni_k_vodnim_dilum.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 379,21 kB

Žádost o udělení souhlasu

Priloha_c._11___Zadost_o_udeleni_souhlasu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 202,38 kB

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl

Priloha_c._14___Zadost_o_vydani_kolaudacniho_souhlasu_k_uzivani_vodnich_del.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 419,19 kB

Žádost o vydání loveckého lístku

1 Tiskopis na LL.xls
Typ souboru: XLS dokument, Velikost: 51,5 kB

Žádost o vydání společného povolení

52-60_ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 295,97 kB

Žádost o vyjádření

Priloha_c._13___Zadost_o_vyjadreni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 313,97 kB

Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod

Priloha_c._24___Zadost_o_vyjimku_z_dosahovani_cilu_ochrany_vod.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 255,25 kB

Žádost o závazné stanovisko odboru

Žádost o souhrnné vyjádření odboru.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 82,5 kB

Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení

Priloha_c._12___Zadost_o_zavazne_stanovisko_vodopravniho_uradu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 311,64 kB

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro