A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Formuláře a vzory dokumentů ke stažení

Odbor životního prostředí (ŽP)

Návrh na jmenování mysliveckého hospodáře

Návrh na ustanovení myslivecké stráže

Návrh na ustanovení mysliveckého hospodáře

Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu

Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav

Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

Oznámení kácení podle ust. § 8 zákona o ochraně přírody

Oznámení o užívání stavby vodního díla

Přehled zařízení k nakládání s odpady v Plzeňském kraji provozovaných podle § 14 odst.1 zákona o odpadech

Žádost o odnětí pozemku určeného k plnění funkcí lesa

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu

Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

Žádost o povolení k užívání vodních děl

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu

Stránka