Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Vysvětlení – doplnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu:

STŘÍBRO – LOKALITA „ZA STADIONEM“, 2. ČÁST (Chodník a technická infrastruktura v Palackého ul. podél II/193)

NAŠE Č. J.: 105/RR/22
VYŘIZUJE/LINKA: Juklová/223
DATUM: 07.09.2022

Vysvětlení – doplnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu:
STŘÍBRO – LOKALITA „ZA STADIONEM“, 2. ČÁST
(Chodník a technická infrastruktura v Palackého ul. podél II/193)

1) Žádost o dodatečnou informaci k VZ: “Stříbro, Lokalita Za Stadionem, 2.část“

Dle zadávací dokumentace je termín pro provedení díla v délce 150 dnů, se začátkem do 30.9.2022 tj. dokončení díla do konce měsíce 2/2023. Součástí díla jsou práce, které nelze provádět při teplotách charakteristických pro toto roční období – např. pokládka obalovaných směsí, svařování vodovodního potrubí.
Jakým způsobem bude možné umožnit případné prodloužení termínu dokončení díla o dny se špatným počasím?
SOD řeší pouze možnost prodloužení termínu pro dokončení z důvodu vyšší moci.

Odpověď:
Prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, znemožňujících dodržení technologických postupů, bude řešeno uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo mezi zhotovitelem a objednatelem, na základě zápisu do stavebního deníku a se souhlasem technického dozoru stavebníka

2) Bod výzvy 4) Údaje o podání nabídky

4.2. Lhůta pro podání nabídky
Původní termín uvedený ve výzvě:
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídky a končí v pátek 16.09.2022 v 11:30 hodin.

Nový termín: Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídky a končí ve čtvrtek 15.09.2022 v 15:00 hodin.

Ostatní podmínky výzvy zůstávají beze změny.

 

Martin Záhoř, starosta města

Datum vložení: 8. 9. 2022 8:13
Datum poslední aktualizace: 8. 9. 2022 8:29
Autor: Lukáš Novák

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro