A picture
A picture
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obecně závazná vyhláška č. 4/2011

Typ: OZV přijaté v roce 2011
Kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Stříbra č. 11/1993.

Zastupitelstvo města Stříbra na svém 11. zasedání dne 29.08.2011, v souladu s unesením č. 11/II/18 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

I.

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Stříbra č. 11/1993, o postupu orgánů města při protiprávním (svémocném) obsazení bytu nebo nebytového prostoru.

II.
Účinnost vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.09.2011.

 

Dr. Bohuslav Červený v.r., starosta města Stříbra


Příloha

Vytvořeno: 7. 6. 2017
Poslední aktualizace: 16. 6. 2017 00:22
Autor: Lukáš Novák