A picture
A picture
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011

Typ: OZV přijaté v roce 2011
Kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Stříbra č. 01/2008.

Zastupitelstvo města Stříbra na svém zasedání dne 02.05.2011, v souladu s unesením č. 08/II/07 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

I.

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Stříbra č. 01/2008, postupu při převodech a pronájmu nemovitého majetku.

II.
Účinnost vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.06.2011.

 

Dr. Bohuslav Červený v.r., starosta města Stříbra
Pavel Plánka v.r., místostarosta města Stříbra


Příloha

Vytvořeno: 7. 6. 2017
Poslední aktualizace: 16. 6. 2017 00:22
Autor: Lukáš Novák