Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Obecně závazná vyhláška č. 03/2017

O stanovení školských obvodů základních škol zřízených městem stříbrem a části společných školských obvodů základních škol

Zastupitelstvo města Stříbra vydalo dne 08.11.2017 v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a podle ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), obojí ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

O STANOVENÍ ŠKOLSKÝCH OBVODŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH MĚSTEM STŘÍBREM A ČÁSTI SPOLEČNÝCH ŠKOLSKÝCH OBVODŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

čl. I
Školské obvody základních škol zřízených městem Stříbrem

Město Stříbro stanovuje školské obvody základních škol (ZŠ) takto:

 1. Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace, Stříbro, Gagarinova 1039, Stříbro  349 01, IČO 70937613:
  1. ulice Stříbra:
   Alešova, Brožíkova, Dukelská, Dvořákova, Gagarinova, Havlíčkova, Hřbitovní,  Jabloňová, Jiráskova, K Floriánu, Komenského, Krátká, Kruhová, Luční, Máchova, Májová, Malá, Mírová, Myslivecká, nám. Svobody, Ořechová, Nerudova, Palackého, Prokopa Holého, Revoluční, Sadová, Smetanova, Soběslavova, Třešňová, U Kaple, U Rybníka, Větrná, Višňová, Zadní, Zahradní,
  2. místní části Stříbra:
   Butov, Otročín, Těchlovice.
 2. Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace, Stříbro,   Mánesova 485, Stříbro  349 01, IČO 70937605:
  1. ulice Stříbra:
   28. října, Americká, Benešova, Bezručova, Boženy Němcové, Březová, Dostojevského, Forstova, Hornická, Hradební, Husova, Jakoubkova, Jiřího z Poděbrad, Kladrubská, Kostelní, Kostelní náměstí, Lesní cesta, Masarykovo náměstí, Máchovo údolí, Mánesova, Milíkovská, Nad Kučerkou, Na Příkopech, Na Vinici, Na Vrchu, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Nádražní, Partyzánská, Pastýřská, Pivovarská, Plzeňská, Polní, Průmyslová, Přemyslova, Rooseveltova, Ruská, Smuteční vrch, Sokolská, Stodská, Tovární, třída 5. května, Tylova, U Červené lávky, U Věže, V Domkách, Ve Svahu, V Lipkách, Vodárenská, Vodičkova, Vranovská, Vrchlického, Západní předměstí, Žižkova.
  2. místní části Stříbra:
   Milíkov, Jezerce, Lhota u Stříbra.
čl. II
Části školských obvodů ZŠ zřízených městem
 1. Na základě uzavřené dohody města Stříbra s obcemi Erpužice, Horní Kozolupy, Kšice, Trpísty a Únehle, se stanovuje část společného školského obvodu Základní školy Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace, Stříbro, Gagarinova 1039, Stříbro 349 01, IČO 70937613, který je tvořen na území města Stříbra ulicemi: Alešova, Brožíkova, Dukelská, Dvořákova, Gagarinova, Havlíčkova, Hřbitovní,  Jabloňová, Jiráskova, K Floriánu, Komenského, Krátká, Kruhová, Luční, Máchova, Májová, Malá, Mírová, Myslivecká, nám. Svobody, Ořechová, Nerudova, Palackého, Prokopa Holého, Revoluční, Sadová, Smetanova, Soběslavova, Třešňová, U Kaple, U Rybníka, Větrná, Višňová, Zadní, Zahradní a místními částmi města Stříbra: Butov, Otročín, Těchlovice.
 2. Na základě uzavřené dohody města Stříbra s obcemi Benešovice, Sulislav, Sytno, Vranov a Záchlumí, se stanovuje část společného školského obvodu Základní školy, Mánesova 485, příspěvková organizace, Stříbro, Mánesova 485, Stříbro 349 01, IČO 70937605, pro II. stupeň ZŠ, který je tvořen na území města Stříbra ulicemi: 28. října, Americká, Benešova, Bezručova, Boženy Němcové, Březová, Dostojevského, Forstova, Hornická, Hradební, Husova, Jakoubkova, Jiřího z Poděbrad, Kladrubská, Kostelní, Kostelní náměstí, Lesní cesta, Masarykovo náměstí, Máchovo údolí, Mánesova, Milíkovská, Nad Kučerkou, Na Příkopech, Na Vinici, Na Vrchu, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Nádražní, Partyzánská, Pastýřská, Pivovarská, Plzeňská, Polní, Průmyslová, Přemyslova, Rooseveltova, Ruská, Smuteční vrch, Sokolská, Stodská, Tovární, třída 5. května, Tylova, U Červené lávky, U Věže, V Domkách, Ve Svahu, V Lipkách, Vodárenská, Vodičkova, Vranovská, Vrchlického, Západní předměstí, Žižkova a místními částmi města Stříbra: Milíkov, Jezerce, Lhota u Stříbra.
čl. III
Závěrečná ustanovení
 1. Tato obecně závazná vyhláška zrušuje obecně závaznou vyhlášku Města Stříbra č. 09/2005 o stanovení školských obvodů základních škol zřízených městem Stříbrem a části společných školských obvodů základních škol  ze dne 20.10.2005.
 2. Tato obecně závazná vyhláška byla schválena Zastupitelstvem města Stříbra dne 08.11.2017 a nabývá  účinnosti dne 01.01.2018.

 

Bc. Karel  Lukeš, v. r., starosta města

Martin Záhoř, v. r., místostarosta města

Přílohy

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 (ke stažení ve formátu PDF)

ozv_03_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 80,38 kB
Datum vložení: 13. 11. 2017 8:47
Datum poslední aktualizace: 13. 11. 2017 8:59
Autor: Lukáš Novák

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro