A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obecně závazná vyhláška č. 01/2018

Typ: OZV přijaté v roce 2018 | ostatní
O stanovení části společného školského obvodu mateřské školy

Zastupitelstvo města Stříbra vydalo dne 20.06.2018 v souladu s ustanoveními § 178 odst. 2 písm. c) a § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

O STANOVENÍ ČÁSTI SPOLEČNÉHO ŠKOLSKÉHO OBVODU MATEŘSKÉ ŠKOLY

kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy.

čl. I
Stanovení školského obvodu

Na základě uzavřené dohody města Stříbra s obcí Vranov o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy, je území města Stříbra, částí školského obvodu Mateřské školy Stříbro, příspěvková organizace, Soběslavova 1003, Stříbro  349 01, IČO 70937621, zřízené městem Stříbro.

čl. II
Závěrečná ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška byla schválena Zastupitelstvem města Stříbra dne 20.06.2018 a nabývá  účinnosti dne 01.09.2018

 

Bc. Karel  Lukeš, v. r., starosta města

Martin Záhoř, v. r., místostarosta města


Příloha

Vytvořeno: 2. 7. 2018
Poslední aktualizace: 2. 7. 2018 08:58
Autor: Lukáš Novák