A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obecně závazná vyhláška č. 01/2017

Typ: OZV přijaté v roce 2017
O stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší (o nočním klidu)

Zastupitelstvo města Stříbra se na svém 25. zasedání dne 24.05.2017 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1
Předmět

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon.

 

Čl. 2
Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 06. hodiny. V této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.

 

Čl. 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší

 

 1. Doba nočního klidu se vymezuje od 02:00 do 06:00 hodin, a to  době konání těchto kulturních akcí pořádaných na území města:
  1. Městské a Maloměstské slavnosti, pořádané druhý červnový víkend (pátek až neděle)
  2. Letní hudební partnerský festival partnerských měst a města Stříbra ve dnech 15.07. a 19.08.
  3. oslavy příchodu Nového roku z 31.12. na 01.01.
  4. v noci z 30.04. na 01.05.
    
 2. Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v článku 3 odst. 1 této obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.

 

Čl. 4
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

Bc. Karel  Lukeš, v. r., starosta města

Martin Záhoř, v. r., místostarosta města

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 8.6.2017

Sejmuto z úřední desky dne:


Příloha

Vytvořeno: 8. 6. 2017
Poslední aktualizace: 16. 6. 2017 00:22
Autor: Lukáš Novák