Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Aktuální info ...

Městská policie ve Stříbře je zřízena již několik let a protože se množí dotazy typu: „Co vlastně děláte“, rozhodli jsme se obnovit webové stránky městské policie a jejich prostřednictvím seznámit občany s naší činností a aktuálními událostmi. K jednotlivým tématům bychom rádi uvedli i související paragrafy, abychom tak pomohli zvětšit právní vědomí našich obyvatel

V zimním období, které pozvolna končí, zůstává dohled strážníků nad dopravním režimem v pěších, obytných zónách a okolí náměstí, případně na dalších „kritických místech“. Další neméně důležitou položkou je kontrola veřejného pořádku, kde i v zimních měsících se neustále zabýváme nedovolenou konzumací alkoholických nápojů na veřejném prostranství tam, kde to vyhláška města Stříbra neumožňuje. Mnohdy, když nepomůže při zákroku strážníků domluva, končí případ blokovou pokutou, nebo i předáním přestupku k projednání u přestupkové komise. Provádíme večerní kontroly v pohostinstvích a barech, mnohdy ve spolupráci s kolegy Policie ČR, na podávání a prodej alkoholu osobám mladším 18 let a osobám podnapilým. Snažíme se tímto podpořit ochranu zdraví a následně omezit další důsledky nadměrného požívání alkoholu, hlavně rušení nočního klidu, znečišťování veřejného prostranství nebo i poškozování veřejného nebo soukromého majetku podnapilými osobami.V případech, kdy podnapilá osoba ohrožuje svůj život a zdraví nebo jiných osob, případně narušuje veřejný pořádek jsme oprávněni odvézt tuto osobu na protialkoholní záchytné stanice a tak i často konáme.

Zvláštní kapitolu naší práce je odchyt toulavých zvířat, především psů. Každý měsíc skončí v kotcích městských lesů několik psů. Při odchytu divoce žijících zvířat spolupracuje městská policie s panem Karlem Bobálem, který postižené zvířectvo dále ošetřuje ve své záchytné stanici nebo se zvířata umisťují do odchytové stanice „Šmudlinka“ v Tachově.

Ke smutnějším zákrokům dochází při řešení problémů občanského soužití , kde dochází od slovních napadení a naschválů mezi sousedy až k fyzickému napadání mezi partnery ve společné domácnosti.

Stále se množí odkládání odpadů mimo místa k tomu určená a vytváření skládek, kde jejich původcům hrozí až mnohatisícové pokuty. Naštěstí v případech, kdy se podaří zjistit pachatele, se nám daří dohodnout s nimi odstranění skládek. ke znečišťování veřejného prostranství patří i takové drobnosti, jako je odhazování papírů, nedopalků nebo dokonce neuklizení psích exkrementů a výlep plakátů mimo povolené plochy.

Ve spolupráci s prodejnami řešíme „drobné krádeže“ v obchodech. Často pachatele krádeží předáváme k dalšímu šetření na Policii ČR.

Na společenských, kulturních a sportovních akcích se podílíme na dohledu na veřejný pořádek a dopravní situace společně i s kolegy z policie.

Přestože náš počet ve Stříbře není zatím ideální, snažíme se vykonávat svou práci zodpovědně a v rámci zákona. Bohužel nelze naplnit některé představy laické veřejnosti, protože bychom se sami vystavili porušení zákona a důsledků, z toho plynoucích. Doufáme, že nám i ostatní pomohou při zjišťování nedostatků zejména telefonickým nebo písemným upozorněním, případně i sdělení přímo na ulici.

Datum vložení: 18. 9. 2013 12:20
Datum poslední aktualizace: 24. 10. 2017 23:16
Autor: Monika Široká

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro