A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Lokalita pozemků ZA STADIONEM STŘÍBRO

V lokalitě Za Stadionem bude město Stříbro prodávat 42 budoucích stavebních pozemků.

  • cena prodeje pozemků je 968 Kč za m2 včetně DPH.
  • finanční záruka 100.000 Kč v souvislosti s žádostí na odkoupení pozemku pro výstavbu jednoho rodinného domu
  • přijímání závazných přihlášek započně 14.10.2019 od 8:00 hodin na podatelnu MěÚ Stříbro, přízemí Masarykovo náměstí 63, Stříbro.
    Přihláška musí být vložena do obálky, která bude zapečetěna aoznačena textem – ZÁMĚR PRODEJE POZEMKÚ v lokalitě „Stříbro – lokalita Za Stadionem“ a kontaktní adresou zájemce. Po předání obálky, bude vyznačen pracovnicemi podatelny termín doručení Žádosti na odkoupení pozemku, přidělené pořadové číslo a čas podání přímo na obálce, následně žadatel obdrží variabilní symbol pro platbu finanční záruky a zároveň bude uchazeč zapsán do evidence zájemců v listinné podobě s pořadovým číslem, určeným dle pořadí žádosti. Tento doklad na místě parafuje zájemce svým podpisem. Před uvedeným datem nelze učinit podání přihlášky– bude bezpředmětné. Obálka obsahující více přihlášek k záměru bude vyřazena. V případě podání přihlášky jinou osobou nežli zájemcem, je povinnost prokázat se průkazem totožnosti a kopií ověřené plné moci, jejíž originál bude přiložen v obálce. Zmocněnec může podat pouze jednu přihlášku, v případě více podání jedním zmocněncem budou přihlášky, počínaje druhou, dle data a času vyřazeny.
  • termín veřejného slyšení, kde bude proveden výběr pozemků jednotlivými zájemci se stanovuje  na 6.11.2019 v 17:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo náměstí 1, Stříbro. Zájemce se musí dostavit osobně nebo jeho zástupce na základě ověřené plné moci.  Pokud se zájemce či jeho zástupce nedostaví, bude jeho Přihláška brána za bezpředmětnou – bude vyloučen a jeho místo bude v pořadí postoupeno dalšímu ze zájemců.

Celé znění podmínek prodeje pozemků (formát PDF)

Další dokumenty:

Parcelní čísla a výměry budoucích parcel:

1899/41 o výměře 700 m2                                1899/63 o výměře 942 m2
1899/42 o výměře 1030 m2                              1899/64 o výměře 924 m2
1899/44 o výměře 740 m2                                1899/65 o výměře 945 m2
1899/45 o výměře 856 m2                                1899/66 o výměře 1186 m2
1899/46 o výměře 940 m2                                1899/67 o výměře 1167 m2
1899/47 o výměře 860 m2                                1899/68 o výměře 1123 m2
1899/48 o výměře 988 m2                                1899/69 o výměře 1062 m2
1899/49 o výměře 962 m2                                1899/70 o výměře 975 m2
1899/50 o výměře 924 m2                                1899/71 o výměře 1075 m2
1899/51 o výměře 879 m2                                1899/72 o výměře 1100 m2
1899/52 o výměře 1079 m2                              1899/73 o výměře 1062 m2
1899/53 o výměře 934 m2                                1899/74 o výměře 934 m2
1899/54 o výměře 1057 m2                              1899/75 o výměře 965 m2
1899/55 o výměře 805 m2                                1899/76 o výměře 966 m2
1899/56 o výměře 1041 m2                              1899/77 o výměře 964 m2
1899/57 o výměře 868 m2                                1899/78 o výměře 974 m2
1899/58 o výměře 940 m2                                1899/79 o výměře 1001 m2
1899/59 o výměře 850 m2                                1899/80 o výměře 857 m2
1899/60 o výměře 873 m2                                1899/81 o výměře 1007 m2
1899/61 o výměře 877 m2                                1899/82 o výměře 1093 m2
1899/62 o výměře 910 m2                                1899/83 o výměře 1134 m2

Zprávy

Projektová dokumentace STŘÍBRO – LOKALITA "ZA STADIONEM", 1. část DOP. A TECH. INFRASTRUKTURA

Soubor zpráv a výkresů celý text

Informace z radnice | 27. 9. 2019 | Autor: Lukáš Novák

Setkání vedení města s veřejností na téma pozemky v lokalitě Za Stadionem

Místostarosta města zodpoví dotazy občanů na radnici ve dnech 18.9. a 23.9. od 17:00 hodin celý text

Informace z radnice | 16. 9. 2019 | Autor: Lukáš Novák