Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Kontakty

Seznam osob a kontaktní spojení (Městský úřad Stříbro)

Tomáš Adam

přestupková řízení - Správní odbor (SPO), Masarykovo náměstí 1, Stříbro (Patro: přízemí, Dveře č.: 4)

Lenka Albertová

Pověřenec pro ochranu osobních údajů - GDPR - Městský úřad Stříbro, Masarykovo náměstí 1, Stříbro (Patro: 1 )

Mgr. Lenka Altmanová

přestupková řízení - Správní odbor (SPO), Masarykovo náměstí 1, Stříbro (Patro: přízemí, Dveře č.: 6)

Hana Anderlová

personalistka - Sekretariát MěÚ (Sekr), Masarykovo náměstí 1, Stříbro (Patro: 1, Dveře č.: 10)

Ing. Petr Bartoněk

registr řidičů - Správní odbor (SPO), Masarykovo náměstí 437, Stříbro (Patro: 1 )

Ing. Bohdana Bartoňková

Vedoucí finančního odboru - Městský úřad Stříbro, Masarykovo náměstí 1, Stříbro (Patro: 1, Dveře č.: 11)
vedoucí finančního odboru - Finanční odbor (FO), Masarykovo náměstí 1, Stříbro (Patro: 1, Dveře č.: 11)

Miloslava Boháčková

podatelna - Správní odbor (SPO), Masarykovo náměstí 63, Stříbro (Patro: přízemí, Dveře č.: 1)

Jiří Černý

územní a stavební řízení - Stříbro - Odbor výstavby a územního plánování, stavební úřad (OVÚP), Masarykovo náměstí 63, Stříbro (Patro: 2, Dveře č.: 202)

Hana Čížková

ochrana ovzduší, vodoprávní úřad, odpadové hospodářství - samospráva - Odbor životního prostředí (ŽP), Masarykovo náměstí 63, Stříbro (Patro: 2, Dveře č.: 208)

Bc. Lucie Doubková, DiS.

sociální pracovnice a kurátorka pro mládež - Sociální odbor (SO), Masarykovo náměstí 63, Stříbro (Patro: 1, Dveře č.: 108)

Alena Dvořáková, DiS.

vodoprávní úřad - Odbor životního prostředí (ŽP), Masarykovo náměstí 63, Stříbro (Patro: 2, Dveře č.: 207)

Michaela Dyková

občanské průkazy, VHP - Správní odbor (SPO), Masarykovo náměstí 437, Stříbro (Patro: 1 )

Ing. Martin Eliáš

zkušební komisař a referent v silniční dopravě - Správní odbor (SPO), Masarykovo náměstí 437, Stříbro (Patro: 1 )

Kateřina Eyerová

referent - Hospodářsko-investiční odbor (HIO), Masarykovo náměstí 63, Stříbro (Patro: přízemí, Dveře č.: 2)

Klára Fürbacherová

vodoprávní úřad - Odbor životního prostředí (ŽP), Masarykovo náměstí 63, Stříbro (Patro: 2, Dveře č.: 208)

Ondřejka Grundlochová

ověřování, evidence obyvatel, VHP - Správní odbor (SPO), Masarykovo náměstí 437, Stříbro (Patro: 1 )

Bc. Jana Hackerová

místní poplatky, školství MŠ, pohledávky, vymáhání pokut, rybářské lístky (angelkarten, fishing tickets) - Finanční odbor (FO), Masarykovo náměstí 1, Stříbro (Patro: přízemí, Dveře č.: 2)

Bc. Vladislav Hanzlíček

Vedoucí odboru výstavby a územního plánování | silníční úřad - Městský úřad Stříbro, Masarykovo náměstí 63, Stříbro (Patro: 2, Dveře č.: 204)
Vedoucí odboru výstavby a územního plánování - Odbor výstavby a územního plánování, stavební úřad (OVÚP), Masarykovo náměstí 63, Stříbro (Patro: 2, Dveře č.: 204)

Martina Horáková

pronájmy, místní poplatky - psi - Finanční odbor (FO), Masarykovo náměstí 1, Stříbro (Patro: přízemí, Dveře č.: 2)

Bc. Dana Hřebíková

sociální pracovník, referentka soc. odboru - Sociální odbor (SO), Masarykovo náměstí 63, Stříbro (Patro: 1, Dveře č.: 108)

Bc. Miroslav Janáček

kurátor pro dospělé, sociální pracovník, veřejný opatrovník - Sociální odbor (SO), Masarykovo náměstí 63, Stříbro (Patro: 1, Dveře č.: 104)

Dana Janotová

rozpočet města a DSO, pohledávky - Finanční odbor (FO), Masarykovo náměstí 1, Stříbro (Patro: 1, Dveře č.: 10)

Květoslava Jansová

referent - Oddělení regionálního rozvoje (RR), Masarykovo náměstí 1, Stříbro (Patro: 1, Dveře č.: 13)
oddělení regionálního rozvoje - Hospodářsko-investiční odbor (HIO), Masarykovo náměstí 1, Stříbro (Patro: 1, Dveře č.: 13)

Ivana Jiránková

územní a stavební řízení - obce ORP - Odbor výstavby a územního plánování, stavební úřad (OVÚP), Masarykovo náměstí 63, Stříbro (Patro: 2, Dveře č.: 204)

Lenka Juklová

oddělení regionálního rozvoje - Hospodářsko-investiční odbor (HIO), Masarykovo náměstí 1, Stříbro (Patro: 1, Dveře č.: 14)
dotace - Oddělení regionálního rozvoje (RR), Masarykovo náměstí 1, Stříbro (Patro: 1, Dveře č.: 14)

Lucie Knytlová, DiS.

sociálně-právní ochrana dětí - Sociální odbor (SO), Masarykovo náměstí 63, Stříbro (Patro: 1, Dveře č.: 108)

Lenka Kocurová, DiS.

sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče - Sociální odbor (SO), Masarykovo náměstí 63, Stříbro (Patro: 1, Dveře č.: 105)

Šárka Kopet

podatelna - Správní odbor (SPO), Masarykovo náměstí 63, Stříbro (Patro: přízemí )

Věra Kosová

výpisy z katastru nemovitostí, pokladna - Odbor výstavby a územního plánování, stavební úřad (OVÚP), Masarykovo náměstí 63, Stříbro (Patro: 2, Dveře č.: 201)

Jana Krejzlová

fakturantka PO a města, účetnictví PO - Finanční odbor (FO), Masarykovo náměstí 1, Stříbro (Patro: 1, Dveře č.: 12)

Lenka Křenová

siniční správní úřad, uzavírky a zvláštní užívání komunikací, spec. stavební úřad - Odbor výstavby a územního plánování, stavební úřad (OVÚP), Masarykovo náměstí 63, Stříbro (Patro: 2, Dveře č.: 204B)

Bc. Regina Křížová

Vedoucí správního odboru - Městský úřad Stříbro, Masarykovo náměstí 437, Stříbro (Patro: 1 )
Vedoucí správního odboru - Správní odbor (SPO), Masarykovo náměstí 437, Stříbro (Patro: 1 )

Ing. Pavel Kučera

referent - Hospodářsko-investiční odbor (HIO), Masarykovo náměstí 63, Stříbro (Patro: přízemí, Dveře č.: 2)

Kateřina Masopustová

referent HIO - Hospodářsko-investiční odbor (HIO), Masarykovo náměstí 437, Stříbro (Patro: 1 )

Marie Müllerová

mzdová účtárna města a PO, účetnictví PO - Finanční odbor (FO), Masarykovo náměstí 1, Stříbro (Patro: 1, Dveře č.: 10)

Marek Musil

registr vozidel - Správní odbor (SPO), Masarykovo náměstí 437, Stříbro (Patro: 1 )

Jaroslava Musilová

místní poplatky - odpad - Finanční odbor (FO), Masarykovo náměstí 1, Stříbro (Patro: přízemí, Dveře č.: 1)

Bc. Petra Navrátilová

registrace - Obecní živnostenský úřad (ŽÚ), Masarykovo náměstí 63, Stříbro (Patro: 1, Dveře č.: 102)

Ing. Karel Novák

přestupková řízení - Správní odbor (SPO), Masarykovo náměstí 1, Stříbro (Patro: přízemí, Dveře č.: 3)

Lukáš Novák

správce ICT, informatik - Sekretariát MěÚ (Sekr), Masarykovo náměstí 437, Stříbro (Patro: 3 )

Marcela Nováková

matrika - Správní odbor (SPO), Masarykovo náměstí 437, Stříbro (Patro: 1 )

Bc. Ivana Osmiková

památková péče - Odbor výstavby a územního plánování, stavební úřad (OVÚP), Masarykovo náměstí 63, Stříbro (Patro: 2, Dveře č.: 202)

Božena Petráňová

Vedoucí odboru obecní živnostenský úřad - Městský úřad Stříbro, Masarykovo náměstí 63, Stříbro (Patro: 1, Dveře č.: 101)
Vedoucí odboru obecní živnostenský úřad - Obecní živnostenský úřad (ŽÚ), Masarykovo náměstí 63, Stříbro (Patro: 1, Dveře č.: 101)

Mgr. Hana Barbora Petřina

přestupková řízení - Správní odbor (SPO), Masarykovo náměstí 1, Stříbro (Patro: přízemí, Dveře č.: 5)

Ing. Daniela Pleskačová

vedoucí sociálního odboru - Sociální odbor (SO), Masarykovo náměstí 63, Stříbro (Patro: 1, Dveře č.: 104B)

Daniela Marika Polatová

vedoucí odboru - Hospodářsko-investiční odbor (HIO), Masarykovo náměstí 1, Stříbro (Patro: přízemí )
vedoucí hospodářsko-investičního odboru - Městský úřad Stříbro, Masarykovo náměstí 437, Stříbro (Patro: 1 )

Bc. Ilona Pospíšilová

registr vozidel - Správní odbor (SPO), Masarykovo náměstí 437, Stříbro (Patro: 1 )

Ivana Prokopcová

registr řidičů - Správní odbor (SPO), Masarykovo náměstí 437, Stříbro (Patro: 1 )

Bc. Alena Prokopová Bydžovská

přestupková řízení - Správní odbor (SPO), Masarykovo náměstí 1, Stříbro (Patro: přízemí, Dveře č.: 6)

Vendula Radová

asistentka sekretariátu - Sekretariát MěÚ (Sekr), Masarykovo náměstí 1, Stříbro (Patro: 1, Dveře č.: 9)

Bc. Simona Schwarzová

územní plánování - Odbor výstavby a územního plánování, stavební úřad (OVÚP), Masarykovo náměstí 63, Stříbro (Patro: 2, Dveře č.: 204)

Eva Skalová

vodoprávní úřad - Odbor životního prostředí (ŽP), Masarykovo náměstí 63, Stříbro (Patro: 2, Dveře č.: 208)

Monika Slámová

účetnictví města, DSO a PO - Finanční odbor (FO), Masarykovo náměstí 1, Stříbro (Patro: 1, Dveře č.: 12)

Veronika Sovičová

referent HIO - Hospodářsko-investiční odbor (HIO), Masarykovo náměstí 437, Stříbro (Patro: 1 )

Bc. Alena Staňková

cestovní doklady, evidence obyvatel - Správní odbor (SPO), Masarykovo náměstí 437, Stříbro (Patro: 1 )

Monika Starková

školství ZŠ, vymáhání pokut a místních poplatků, rybářské lístky (angelkarten, fishing tickets) - Finanční odbor (FO), Masarykovo náměstí 1, Stříbro (Patro: přízemí, Dveře č.: 2)

Miloš Steiner

lesy, myslivost, rybářství - Odbor životního prostředí (ŽP), Masarykovo náměstí 63, Stříbro (Patro: 2, Dveře č.: 207)

Mgr. Radek Strankmüller

Tajemník městského úřadu - Městský úřad Stříbro, Masarykovo náměstí 1, Stříbro (Patro: 1, Dveře č.: 7)
Tajemník městského úřadu - Sekretariát MěÚ (Sekr), Masarykovo náměstí 1, Stříbro (Patro: 1, Dveře č.: 7)

František Strejc

registrace - Obecní živnostenský úřad (ŽÚ), Masarykovo náměstí 63, Stříbro (Patro: 1, Dveře č.: 103)

Bc. Kristýna Svobodová,, DiS.

asistentka sekretariátu - Sekretariát MěÚ (Sekr), Masarykovo náměstí 1, Stříbro (Patro: 1, Dveře č.: 9)

Zdeňka Sýkorová

účetnictví města a DPH - Finanční odbor (FO), Masarykovo náměstí 1, Stříbro (Patro: 1, Dveře č.: 12)

Bc. Karolina Szutová Malíková, DiS.

romský koordinátor, sociální pracovník, veřejný opatrovník - Sociální odbor (SO), Masarykovo náměstí 63, Stříbro (Patro: 1, Dveře č.: 104)

Jana Šauerová

Vedoucí odboru životního prostředí, odpadové hospodářství - státní správa - Městský úřad Stříbro, Masarykovo náměstí 63, Stříbro (Patro: 2, Dveře č.: 206)
Vedoucí odboru životního prostředí, odpadové hospodářství - státní správa - Odbor životního prostředí (ŽP), Masarykovo náměstí 63, Stříbro (Patro: 2, Dveře č.: 206)

Iveta Šimánková, DiS.

sociální pracovnice OSPOD, náhradní rodinná péče - Sociální odbor (SO), Masarykovo náměstí 63, Stříbro (Patro: 1., Dveře č.: 105)

Bohumila Šišková

referent archivnictví a spisové služby (metodik) - Sekretariát MěÚ (Sekr), Masarykovo náměstí 63, Stříbro (Patro: 1, Dveře č.: 103)

Ing. Hana Uhlířová

ochrana přírody a krajiny - Odbor životního prostředí (ŽP), Masarykovo náměstí 63, Stříbro (Patro: 2, Dveře č.: 207)

Jan Vačviric

správce ICT, informatik - Sekretariát MěÚ (Sekr), Masarykovo náměstí 437, Stříbro (Patro: 3 )

Bc. Libuše Zahradníčková, DiS.

    Bc. Libuše Zahradníčková, DiS. oddělení regionálního rozvoje - Hospodářsko-investiční odbor (HIO), Masarykovo náměstí 1, Stříbro (Patro: 1, Dveře č.: 13)
dotace - Oddělení regionálního rozvoje (RR), Masarykovo náměstí 1, Stříbro (Patro: 1, Dveře č.: 13)

Karla Zobalová

referent - Finanční odbor (FO), Masarykovo náměstí 437, Stříbro (Patro: 1 )

Pavel Žíla

územní a stavební řízení - obce ORP - Odbor výstavby a územního plánování, stavební úřad (OVÚP), Masarykovo náměstí 63, Stříbro (Patro: 2, Dveře č.: 203)

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro