A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa sociálního pracovníka/pracovnice sociálního odboru Městského úřadu ve Stříbře

Typ: Volná pracovní místa
Tajemník Městského úřadu Stříbro, v souladu s ustanovením § 7, zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa sociálního pracovníka/pracovnice sociálního odboru Městského úřadu ve Stříbře

Město Stříbro,
Městský úřad Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
Tajemník Městského úřadu Stříbro,

v souladu s ustanovením § 7, zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa
sociálního pracovníka/pracovnice sociálního odboru Městského úřadu ve Stříbře

 

Odpovídající druh práce je zařazen do 10. platové třídy stanovené nařízením vlády ČR číslo 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a katalogu prací uvedeném v nařízení vlády ČR číslo 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Požadavky pro přijetí:
• splnění způsobilosti k výkonu povolání sociálního pracovníka dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
• řidičský průkaz sk. B + aktivní řidičské schopnosti,
• dobrá uživatelská znalost práce na PC,
• dobré komunikační dovednosti, schopnost jednat s lidmi, bezúhonnost, ochota dalšího vzdělávání
• dobrý zdravotní stav, (před přijetím do pracovního poměru vstupní lékařská prohlídka)
• základní znalosti zákonů týkajících se sociálně-právní ochrany dětí, případně zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro OSPOD  jsou vítány
• nástup možný ihned

 

Rámcová náplň práce:
• zajišťování odborné a  specializované agendy sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) v oblasti  náhradní rodinné péče
• zajišťování sociálně-právního poradenství a sociální práce na úseku OSPOD,
• souhrnný výkon státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy pro orgán sociálně-právní ochrany dětí

 

Bonusy zaměstnavatele:

• možnost získání městského bytu
• stravenky v hodnotě Kč 80,-, pravidelný příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
• bezplatné jazykové kurzy,  25 dní dovolené,  další profesní vzdělávání  apod.

 

Přihlášky se podávají v písemné formě do 29.09.2017 do 10:00 hodin
na podatelně Městského úřadu Stříbro,
nebo poštou na adresu Městský úřad Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro,
s označením „veřejná výzva sociální pracovník - NEOTEVÍRAT“

 

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

  • jméno, příjmení, popř. titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení na žadatele popř. e-mail, datum a podpis zájemce.

 

K přihlášce se připojí tyto doklady:

  • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
    a dovednostech,
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků těž obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
  • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Město Stříbro si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.

Mgr. Radek Strankmüller,v.r.
tajemník MěÚ Stříbro

 

Vyvěšeno na úřední desce:
Sejmuto z úřední desky:      


Vytvořeno: 7. 9. 2017
Poslední aktualizace: 19. 9. 2017 07:54
Autor: Jan Vačviric