A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa „referent/ka sociálního odboru MěÚ Stříbro – sociální pracovník“

Typ: Volná pracovní místa
Tajemník Městského úřadu Stříbro, v souladu s ustanovením § 7, zákona č. 312/2002 Sb. v platném znění vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa „referent/ka sociálního odboru MěÚ Stříbro – sociální pracovník“

Město Stříbro, Městský úřad Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro

Tajemník Městského úřadu Stříbro, v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění,  vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

„referent/ka sociálního odboru MěÚ Stříbro – sociální pracovník“

Odpovídající druh práce je zařazen do 10. platové třídy stanovené nařízením vlády ČR číslo 564/2006 Sb., v platném znění a katalogu prací uvedeném v nařízení vlády ČR č. 222/2010 Sb., v platném znění.

 

Požadavky pro přijetí:

 • dosažené vzdělání v souladu s §110, odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném

  znění

 • řidičský průkaz sk. B + aktivní řidičské schopnosti
 • dobrá znalost práce s PC (MS Office, internet)
 • kladný vztah k lidem, věk nad 18 let, státní občanství ČR (popř. cizí státní příslušník s trv. pobytem v ČR)
 • trestní bezúhonnost, dobré komunikační schopnosti, ochota dalšího vzdělávání
 • emoční stabilita, schopnost týmové práce, odpovědnost, samostatnost
 • praxe v sociální oblasti s zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro OSPOD výhodou

 

Rámcová náplň práce:

 • zajišťování odborné a specializované agendy sociálně – právní ochrany dětí (OSPOD)
 • zajišťování sociálně – právního poradenství a sociální práce na úseku OSPOD
 • souhrnný výkon státní správy v oblasti sociálně – právní ochrany dětí v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy pro orgán sociálně – právní ochrany dětí
 • výkon funkce opatrovníka a poručníka nezletilých dětí, účast u soudních jednáních

 

Bonusy zaměstnavatele:

 • možnost získání městského bytu po uplynutí zkušební doby
 • stravenky v hodnotě Kč 80,-, pravidelný příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
 • bezplatné jazykové kurzy,  25 dní dovolené,  další profesní vzdělávání  apod.

 

Přihlášky se podávají v písemné formě do 02.03.2018 do 10:00 hodin na podatelně Městského úřadu Stříbro, nebo poštou na adresu: Městský úřad Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro, s označením „Výběrové řízení  - NEOTEVÍRAT“

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení, popř. titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, datum a podpis zájemce.

 

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
  a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků těž obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením; nebo čestné prohlášení o bezúhonnosti, které bude následně doplněné výpisem z RT při případném osobním pohovoru,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, kterým žadatel prokazuje odbornou způsobilost k výkonu sociálního pracovníka

 

Město Stříbro si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.

 

Mgr. Radek Strankmüller, v. r.                                   Vyvěšeno na úřední desce: 9.2.2018
tajemník MěÚ Stříbro                                                Sejmuto z úřední desky:     


Vytvořeno: 9. 2. 2018
Poslední aktualizace: 9. 2. 2018 13:09