A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

VV: oznámení o uložení písemnosti: Rambousek Petr, Novák Jaroslav, Sitay Josef, Mižigarová Iveta, Tejcová Alena, Tejcová Alena, Tejc Zdeněk, Vondra František, Levý Jaroslav, Tuka Václav

Městský úřad Stříbro, Masarykovo náměstí 1,
349 01  Stříbro

 

VYŘIZUJE: Musilová
TEL.: 374 801 134
WWW: www.mustribro.cz
E-MAIL: musilova@mustribro.cz
DATUM: 10.07.2017

Oznámení o uložení písemnosti

 

Podepsaný správce daně oznamuje, že  písemnosti  adresované  příjemcům :
 

Rambousek Petr      -  r. 1977 , trvale bytem Masarykovo náměstí 1,   349 01 Stříbro
                                   písemnost č.j.1749/FO/17

Novák Jaroslav        -  r. 1980,  trvale bytem Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
                                   písemnost č.j. 1740/FO/17

Sitay Josef               -  r. 1993, trvale bytem Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
                                   písemnost č.j. 1738/FO/17

Mižigarová Iveta      -  r.1970 trvale bytem Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
                                   písemnost č.j.1736/FO/17

Tejcová Alena         -  r. 1978, trvale bytem Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
                                   písemnost č.j.1735/FO/17

Tejcová Alena        -   r. 1960,  trvale bytem Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
                                   písemnost č.j. 1734/FO/17

Tejc Zdeněk            -    r. 1955, trvale bytem Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
                                   písemnost č.j. 1733/FO17

Vondra František   -   r. 1956, trvale bytem Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
                                    písemnost č.j.1731/FO/17

Levý Jaroslav         -   r. 1965,  trvale bytem Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
                                    písemnost č.j.1708/FO/17

Tuka Václav            -   r. 1974, trvale bytem Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
                                    písemnost č.j. 1676/FO/17

 

 

jsou uloženy u Městského úřadu ve Stříbře, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro.
Výše uvedené písemnosti je možné vyzvednout v budově Městského úřadu Stříbro, Masarykovo náměstí čp. 63 – dveře č. 1,  a to v tyto úřední hodiny:

Pondělí            7:30–11:00      12:30–16:30 hodin      Středa 7:30–11:00      12:30–16:30 hodin

Úterý               7:30–11:00      12:30–15:00 hodin      Čtvrtek            7:30–11:00      12:30–15:00 hodin

                                                                                    Pátek 7:30–11:00      12:30–13:30 hodin

 

………………………….

Musilová Jaroslava

Finanční odbor

 

Vyvěšeno dne ……… na dobu 15 dnů,  do ……...…..
Poslední den této lhůty se považuje za den doručení.

Vyvěšeno: 11. 7. 2017

Datum sejmutí: 27. 7. 2017

Zodpovídá: MěÚ Stříbro

Zpět