A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

VV: oznámení o uložení písemnosti: Petr Pospíšil, Soňa Tomanová, Alexandr Nykl

 

                                                                                                                                                Ve Stříbře 07.09.2017

 

Oznámení
o uložení písemnosti

 

Podepsaný správce daně  oznamuje, že písemnosti adresované příjemcům:

      Petr Pospíšil -  nar. 1982, trvale bytem Masarykovo náměstí 1, 34901 Stříbro
                                   -  písemnost č.j. 2206/FO/17
      Soňa Tomanová -  nar. 1982, trvale bytem  Masarykovo náměstí 1, 34901 Stříbro
                                   -  písemnost č.j. 2201FO/17             
      Alexandr Nykl -  nar. 1951, trvale bytem  Masarykovo náměstí 1, 34901 Stříbro
                                   -  písemnost č.j. 2207FO/17

je uložena u Městského úřadu ve Stříbře, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro.

Výše uvedenou písemnost je možné vyzvednout v budově Městského úřadu Stříbro, Masarykovo náměstí č.p. 63 – dveře č. 1,  a to v tyto úřední hodiny:

Pondělí                      7:30 – 11:00   12:30 – 16:30 hodin
Úterý                          7:30 – 11:00   12:30 – 15:00 hodin
Středa                        7:30 – 11:00   12:30 – 16:30 hodin
Čtvrtek                       7:30 – 11:00   12:30 – 15:00 hodin
Pátek                         7:30 – 11:00   12:30 – 13:00 hodin

…………………………….

Monika Starková
Finanční odbor

Vyvěšeno dne …………..…na dobu 15 dnů,  do ………………..
Poslední den této lhůty se považuje za den doručení.

 

 

 

Vyvěšeno: 7. 9. 2017

Datum sejmutí: 27. 9. 2017

Zodpovídá: MěÚ Stříbro

Zpět