A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Pozvánka na 34. veřejné zasedání Zastupitelstva města Stříbra konané dne 23. května 2018 v 17:00 hodin v obřadní síni městské radnice ve Stříbře

P O Z V Á N K A

na 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra,

které  se koná ve středu 23. května 2018 od 17:00 hodin v obřadní síni městské radnice ve Stříbře

Program  jednání:

  1. Úvodní protokolární část
  2. Kontrola plnění úkolů
  3. Obecná diskuse s občany k aktuální problematice města
  4. Projednání návrhu majetkoprávních úkonů
  5. Finanční a rozpočtová opatření
  6. Územní studie STR-SM-8
  7. Návrh na využití FRBMS
  8. Různé – problematika vzniklá v období přípravy jednání zastupitelstva města
  9. Diskuse k projednávaným bodům jednání zastupitelstva města
  10. Usnesení a závěr

 

Bc. Karel Lukeš, starosta města  Stříbra v.r.

Vyvěšeno: 16. 5. 2018

Datum sejmutí:

Zodpovídá: MěÚ Stříbro

Zpět