A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Pozvánka na 30. veřejné zasedání Zastupitelstva města Stříbra konané dne 13. prosince 2017 v 18:00 hodin v obřadní síni městské radnice ve Stříbře

P O Z V Á N K A

na 30. zasedání Zastupitelstva města Stříbra,

které  se koná ve středu 13. prosince 2017 od 18:00 hodin v obřadní síni městské radnice ve Stříbře

 

Program  jednání:

 1. Úvodní protokolární část
 2. Kontrola plnění úkolů
 3. Obecná diskuse s občany k aktuální problematice města
 4. Projednání návrhu majetkoprávních úkonů
 5. Finanční a rozpočtová opatření
 6. Návrh rozpočtu na rok 2018
 7. Koordinační dohoda – dodatek č. 2
 8. Změna č. 2 Územního plánu Stříbro
 9. Termínový kalendář
 10. Různé – problematika vzniklá v období přípravy jednání zastupitelstva města
 11. Diskuse k projednávaným bodům jednání zastupitelstva města
 12. Ocenění spoluobčanů a udělení „Medaile za rozvoj královského horního města“
 13. Usnesení a závěr

 

Bc. Karel Lukeš, starosta města  Stříbra v.r.

Vyvěšeno: 6. 12. 2017

Datum sejmutí: 14. 12. 2017

Zodpovídá: MěÚ Stříbro

Zpět