A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Pozvánka na 28. veřejné zasedání Zastupitelstva města Stříbra konané dne 20. září 2017 v 17:00 hod v obřadní síni městské radnice ve Stříbře

P O Z V Á N K A

na 28. zasedání Zastupitelstva města Stříbra,

které  se koná ve středu 20. září 2017 od 17:00 hodin v obřadní síni městské radnice ve Stříbře

 

Program  jednání:

 1. Úvodní protokolární část
 2. Kontrola plnění úkolů
 3. Obecná diskuse s občany k aktuální problematice města
 4. Projednání návrhu majetkoprávních úkonů
 5. Finanční a rozpočtová opatření
 6. Majetkoprávní úkony v areálu bývalých kasáren, záležitosti týkající se SWD
 7. Změna č. 1 a č. 2 Územního plánu Stříbro
 8. Různé – problematika vzniklá v období přípravy jednání zastupitelstva města
 9. Poděkování občanům, kteří zasáhli při loupeži v místním klenotnictví
 10. Diskuse k projednávaným bodům jednání zastupitelstva města
 11. Usnesení a závěr  

 

Bc. Karel Lukeš, starosta města  Stříbra v.r.

Vyvěšeno: 13. 9. 2017

Datum sejmutí: 25. 9. 2017

Zodpovídá: MěÚ Stříbro

Zpět