A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Oznámení o uložení písemnosti: Vršková Adéla

Městský úřad Stříbro, Masarykovo náměstí 1,
349 01  Stříbro

 

VYŘIZUJE: Musilová
TEL.: 374 801 134
WWW: www.mustribro.cz
E-MAIL: musilova@mustribro.cz
DATUM: 06.09.2017

 

Oznámení o uložení písemnosti

 

Podepsaný správce daně oznamuje, že  písemnost  adresovaná  příjemci:

Vršková Adéla   -  r. 1990 , trvale bytem Masarykovo náměstí 1,   349 01 Stříbro
                                   písemnost č.j. 2192/FO/17

 

je uložena u Městského úřadu ve Stříbře, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro.
Výše uvedenou písemnost je možné vyzvednout v budově Městského úřadu Stříbro, Masarykovo náměstí čp. 63 – dveře č. 1,  a to v tyto úřední hodiny:

Pondělí            7:30–11:00      12:30–16:30 hodin      Středa 7:30–11:00      12:30–16:30 hodin
Úterý               7:30–11:00      12:30–15:00 hodin      Čtvrtek            7:30–11:00      12:30–15:00 hodin
                                                                                                     Pátek 7:30–11:00      12:30–13:30 hodin

 

………………………….

Musilová Jaroslava
Finanční odbor

 

Vyvěšeno dne ……… na dobu 15 dnů,  do ……...…..
Poslední den této lhůty se považuje za den doručení.

Vyvěšeno: 6. 9. 2017

Datum sejmutí: 23. 11. 2017

Zodpovídá: Jan Vačviric

Zpět