A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Oznámení o uložení písemnosti: Veszprémi Josef, Šauer Miloslav, Novotný Josef, Šimko Petr, Bruha Jan, Podrabský Zbyněk, Kočanová Alena, Barančík Tomáš, Barančík Ján

Městský úřad Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 349 01  Stříbro

VYŘIZUJE: Musilová
TEL.: 374 801 134
WWW: www.mustribro.cz
E-MAIL: musilova@mustribro.cz
DATUM: 10.08.2017

Oznámení o uložení písemnosti

Podepsaný správce daně oznamuje, že  písemnosti  adresované  příjemcům :

 

Veszprémi Josef     -  r. 1969 , trvale bytem Masarykovo náměstí 1,   349 01 Stříbro

                                   písemnost č.j.1933/FO/17

Šauer Miloslav         -  r. 1958,  trvale bytem Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro

                                   písemnost č.j. 1936/FO/17

Novotný Josef         -  r. 1992, trvale bytem Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro

                                   písemnost č.j. 1937/FO/17

Šimko Petr               -  r.1976,  trvale bytem Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro

                                   písemnost č.j.1942/FO/17, 1947/FO/17

Bruha Jan                -  r. 1985, trvale bytem Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro

                                   písemnost č.j.1951/FO/17

Podrabský Zbyněk  -   r. 1978,  trvale bytem Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro

                                   písemnost č.j. 1953/FO/17

Kočanová Alena      -    r. 1969, trvale bytem Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro

                                   písemnost č.j. 1956/FO17

Barančík Tomáš      -   r. 1979, trvale bytem Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro

                                    písemnost č.j.1958/FO/17

Barančík Ján           -   r. 1978,  trvale bytem Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro

                                    písemnost č.j.1959/FO/17

 

jsou uloženy u Městského úřadu ve Stříbře, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro.

Výše uvedené písemnosti je možné vyzvednout v budově Městského úřadu Stříbro, Masarykovo náměstí čp. 63 – dveře č. 1,  a to v tyto úřední hodiny:

Pondělí      7:30–11:00      12:30–16:30 hodin
Středa        7:30–11:00      12:30–16:30 hodin
Úterý          7:30–11:00      12:30–15:00 hodin
Čtvrtek       7:30–11:00      12:30–15:00 hodin
Pátek          7:30–11:00      12:30–13:30 hodin

Musilová Jaroslava, finanční odbor

Vyvěšeno dne ……… na dobu 15 dnů,  do ……...…..
Poslední den této lhůty se považuje za den doručení.

Vyvěšeno: 11. 8. 2017

Datum sejmutí: 29. 8. 2017

Zodpovídá: MěÚ Stříbro

Zpět