A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Oznámení o uložení písemnosti: Čermáková Jana, Jiránek Daniel, Weber Jan, Kovařík František, Malík Vladimír, Kadlecová Anna, Illek Daniel, Šimána Petr

Městský úřad Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 349 01  Stříbro

VYŘIZUJE: Musilová
TEL.: 374 801 134
WWW: www.mustribro.cz
E-MAIL: musilova@mustribro.cz
DATUM: 10.08.2017

Oznámení o uložení písemnosti

Podepsaný správce daně oznamuje, že  písemnosti  adresované  příjemcům :

Čermáková Jana     -  r. 1971 , trvale bytem Masarykovo náměstí 1,   349 01 Stříbro

                                   písemnost č.j.1963/FO/17,1964/FO/17

Jiránek Daniel         -  r. 1986,  trvale bytem Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro

                                   písemnost č.j. 1965/FO/17

Weber Jan               -  r. 1980, trvale bytem Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro

                                   písemnost č.j. 1968/FO/17

Kovařík František   -  r.1978,  trvale bytem Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro

                                   písemnost č.j.1969/FO/17

Malík Vladimír           -  r. 1968, trvale bytem Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro

                                   písemnost č.j.1970/FO/17

Kadlecová Anna      -   r. 1992,  trvale bytem Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro

                                   písemnost č.j. 1972/FO/17

Illek Daniel               -    r. 1994, trvale bytem Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro

                                   písemnost č.j. 1973/FO17

Šimána Petr             -   r. 1987, trvale bytem Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro

                                    písemnost č.j.1977/FO/17

jsou uloženy u Městského úřadu ve Stříbře, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro.

Výše uvedené písemnosti je možné vyzvednout v budově Městského úřadu Stříbro, Masarykovo náměstí čp. 63 – dveře č. 1,  a to v tyto úřední hodiny:

Pondělí      7:30–11:00      12:30–16:30 hodin
Středa        7:30–11:00      12:30–16:30 hodin
Úterý          7:30–11:00      12:30–15:00 hodin
Čtvrtek       7:30–11:00      12:30–15:00 hodin
Pátek          7:30–11:00      12:30–13:30 hodin

Musilová Jaroslava, finanční odbor

 

Vyvěšeno dne ……… na dobu 15 dnů,  do ……...…..
Poslední den této lhůty se považuje za den doručení.

Vyvěšeno: 11. 8. 2017

Datum sejmutí: 29. 8. 2017

Zodpovídá: Lukáš Novák

Zpět