A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Město Stříbro zveřejňuje ve smyslu § 39 odstavce č.1) zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění záměr pronájmu a pachtu nemovitostí v majetku města Stříbra, který byl schválen Radou města Stříbra dne 26.2. 2018

MĚSTO  STŘÍBRO

zveřejňuje ve smyslu § 39 odstavce č.1) zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění  záměr pronájmu a pachtu nemovitostí v majetku města Stříbra, který byl schválen Radou města Stříbra dne 26.2. 2018

 

záměr  pronájmu nebytových prostor :

1.

a) předmět pronájmu
č. 17 o výměře 15,96 m2 v objektu Mánesova 1522, Stříbro (bývalá budova Strabagu) a společného sociálního zařízení na pozemku  p. č. st. 61/6 v k. ú. Stříbro

b) účel nájmu
podnikání

c) doba nájmu
od 1.4.2018 na dobu neurčitou.

d) výše nájmu
minimálně 26.400,00 Kč/rok s každoročním navyšováním nájmu o inflační index, nájemné je osvobozeno od DPH

e) ostatní
veškeré náklady spojené s užíváním pronajatého prostoru hradí nájemce 


Zveřejněn dne:  13.3.2018                                                                  Sejmut dne:

 

Bližší informace:
Správa majetku města Stříbra
Vyřizuje: Ing. Dalibor Frič
Tel.: 374 627 353, 739 416 252

 

Vyvěšeno: 13. 3. 2018

Datum sejmutí:

Zodpovídá: MěÚ Stříbro

Zpět