A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Město Stříbro zveřejňuje ve smyslu § 39 odstavce č.1) zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění záměr pronájmu a pachtu nemovitostí v majetku města Stříbra, který byl schválen Radou města Stříbra dne 22.1. 2018

MĚSTO  STŘÍBRO

zveřejňuje ve smyslu § 39 odstavce č.1) zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění  záměr pronájmu a pachtu nemovitostí v majetku města Stříbra, který byl schválen Radou města Stříbra dne 22.1. 2018

 

záměr  pronájmu nebytových prostor :

        

1.

a) předmět pronájmu:
nebytový prostor o výměře 188,5 m včetně WC, kanceláře a vstupu do budovy na pozemku p. č. st. 919 v  k. ú. Stříbro, v objektu Nádražní 719 (pravá část)

b) účel nájmu:
uskladnění nábytku a osobních věcí

c) doba nájmu:
od 1.3.2018 na dobu max. 15 měsíců

d) výše nájmu:
minimálně 30.000,00 Kč/rok s každoročním navyšováním nájmu o inflační index, nájemné je osvobozeno od DPH

e) ostatní:
veškeré náklady spojené s užíváním pronajatého prostoru hradí nájemce

 

 

Zveřejněn dne:  13.2.2018                                                                  Sejmut dne:

 

 

Bližší informace:
Městský úřad Stříbro
Hospodářsko investiční odbor
Vyřizuje: Ivana Šůsová
Tel.: 374 801 121, 775 599 563

Vyvěšeno: 13. 2. 2018

Datum sejmutí: 1. 3. 2018

Zodpovídá: MěÚ Stříbro

Zpět