A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Město Stříbro oznamuje ve smyslu § 39 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění záměr prodeje pozemku, který schválilo 29. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 8. 11. 2017

M Ě S T O  S T Ř Í B R O

oznamuje ve smyslu § 39 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění

záměr prodeje pozemku, který schválilo 29. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne

 8. 11. 2017

        vYHLÁŠENÍ  ZÁMĚRU  PRODEJE  pozemku:

1.

  • Přesné určení nemovitosti:

pozemek p. č. 1899/18 o výměře 358 m2 orná půda v k.ú. Stříbro zapsaný na LV č. 1 a vedený Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov

b)  Prodejní cena:

400 Kč/ m2

c)   Účel prodeje

na rozšíření přilehlého pozemku.

d)  omezení vlastnického práva:

podmínka, aby byl pozemek v budoucnu využíván pouze k zastavení stavbou veřejně prospěšnou nebo stavbou pro bydlení nebo k realizaci zeleně

e)  ochrana nemovitosti

      zemědělský půdní fond

 

2.

 

  • Přesné určení nemovitosti:

pozemek p. č. 1899/17 o výměře 317 m2 orná půda v k.ú. Stříbro zapsaný na LV č. 1 a vedený Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov

b)  Prodejní cena:

400 Kč/ m2

c)   Účel prodeje

na rozšíření přilehlého pozemku.

d)  Omezení vlastnického práva:

podmínka, aby byl pozemek v budoucnu využíván pouze k zastavení stavbou veřejně prospěšnou nebo stavbou pro bydlení nebo k realizaci zeleně

e)   Ochrana nemovitosti

      zemědělský půdní fond

 

3.

  • Přesné určení nemovitosti:

pozemek p. č. 1899/19 o výměře 380 m2 orná půda v k.ú. Stříbro zapsaný na LV č. 1 a vedený Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov

b)  Prodejní cena:

400 Kč/ m2

c)   Účel prodeje

na rozšíření přilehlého pozemku.

d)  Omezení vlastnického práva:

podmínka, aby byl pozemek v budoucnu využíván pouze k zastavení stavbou veřejně prospěšnou nebo stavbou pro bydlení nebo k realizaci zeleně

e)   Ochrana nemovitosti

      zemědělský půdní fond

 

Zveřejněno dne: 15.11.2017                                         Sejmut dne:……………………

 

Bližší informace :

Město Stříbro

Hospodářsko-investiční odbor MěÚ

Vyřizuje: Ivana Šůsová, 374801121

Vyvěšeno: 1. 12. 2017

Datum sejmutí: 3. 1. 2018

Zodpovídá: MěÚ Stříbro

Zpět