A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah


Úřední deska

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Veřejná nabídka pozemků určených k převodu uveřejněná státním pozemkovým úřadem dne 25.5.201825.05.2018
Město Stříbro oznamuje ve smyslu § 39 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění záměr prodeje pozemku, který schválilo 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 23.5. 201824.05.2018
VV: dražební vyhláška - Jaroslava Worzfeldová23.05.2018
VV: dražební vyhláška - Ředina Karel23.05.2018
Setkání starostů Dobrovolného svazku obcí Stříbrský region22.05.2018
VV: opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci - silnice II/605 v k. ú. Milíkov u  Stříbra, za  účelem označení částečné uzavírky v rámci stavebních prací při  opravě dilatačních závěrů mostu ev. č. 605-07022.05.2018
VV: vydání stavebního povolení - vodní dílo Konstantinovy Lázné, Okrouhlé Hradiště – tlaková kanalizace22.05.2018
Město Stříbro zveřejňuje ve smyslu § 39 odstavce č.1) zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění záměr pronájmu a pachtu nemovitostí v majetku města Stříbra, který byl schválen Radou města Stříbra dne 14.5.201821.05.2018
Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregion Hracholusky21.05.2018
VV: dražební vyhláška - Stanislava Fišerová21.05.2018
VV: dražební vyhláška - Stanislava Fišerová - Sp. zn. 015 EX 294/07-17821.05.2018
VV: dražební vyhláška - Milada Štantejská21.05.2018
Tajemník Městského úřadu Stříbro vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa správního odboru - referent přestupkové agendy (přestupky v dopravě a jiné) Městského úřadu Stříbro18.05.201816.06.2018
VV: oznámení o nálezu: klíče18.05.2018
Pozvánka na 34. veřejné zasedání Zastupitelstva města Stříbra konané dne 23. května 2018 v 17:00 hodin v obřadní síni městské radnice ve Stříbře16.05.2018
Seznam plánovaných odstávek v období od 15.05.2018 pro obec Stříbro - okres Tachov15.05.201801.06.2018
VV: oznámení o možnosti převzetí uložených písemností: zahájení správního řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu pana Filipa Pavlíka na adrese Stříbro, Palackého 79415.05.2018
VV: oznámení o možnosti převzetí uložených písemností: výzva k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu pana Filipa Pavlíka na adrese Stříbro, Palackého 79415.05.2018
VV: oznámení o možnosti převzetí uložených písemností: usnesení o ustanovení opatrovníka ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu Filipovi Pavlíkovi na adrese Stříbro, Palackého 79415.05.2018
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření na internetových stránkách - 12.04. - 12.05.2018 - RO - dotace14.05.2018
Návrh závěrečného účtu DSO Stříbrský region14.05.201831.05.2018
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí pracovník Hospodářsko investičního odboru Městského úřadu Stříbro14.05.201811.06.2018
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa „referent/ka sociálního odboru MěÚ Stříbro – sociální pracovník“14.05.201804.06.2018
VV: oznámení o uložení písemnosti: Václav Tuka14.05.2018
Dražební vyhláška: Jaroslava Worzfeldová11.05.2018
VV: dražební vyhláška: Václav Mašata09.05.2018
VV: oznámení o nálezu: koloběžka07.05.2018
Usnesení z 66. schůze Rady města Stříbra konané dne 23.04.2018 bylo na webových stránkách www.mustribro.cz zveřejněno dne 04.05.201804.05.2018
VV: dražební vyhláška: Kateřina Šmolíková04.05.2018
Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu02.05.2018
Plzeňský kraj - bezúplatný převod02.05.2018
Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech za rok 2017, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření30.04.2018
Usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra konaného dne 11.04.2018 bylo na webových stránkách www.mustribro.cz zveřejněno dne 27.04.201827.04.2018
VV: zpřístupnění k nahlédnutí - hromadný předpisný seznam č. j. 973149/18/2300-11460-40115926.04.2018
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření 03.04.2018 - 65. RM – Rozpočtová opatření a 11.04.2018 - 33. ZM – Rozpočtová opatření na internetových stránkách12.04.2018
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření "10.01.2018-RO-přecházející" akce na internetových stránkách11.04.2018
VV: projednání územní studie Ostrov u Stříbra11.04.2018
VV: dražební vyhláška: Nemovité věci nacházející se v katastrálním území Stříbro, obci Stříbro, okrese Tachov, zapsané na LV 445011.04.2018
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření na internetových stránkách - 30.03.2018 – RO – dotace a daň z příjmu11.04.2018
Oznámení RO č. 1 - 3/2018 a RO 4/2018, DSO Stříbrský region03.04.2018
Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Stříbra konaného dne 07.03.2018 bylo na webových stránkách www.mustribro.cz zveřejněno dne 23.03.201823.03.2018
VV: doručení Změny č. 1 ÚP Ošelín21.03.2018
Město Stříbro vyhlašuje záměr prodeje movitého majetku, který vyhlásila Rada města dne 26.02. 201813.03.2018
VV: 2. opakované veřejné projednání Územního plánu Záchlumí13.03.2018
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření z 32. Zastupitelstva města Stříbra, 63. a 64. Rady města Stříbra na internetových stránkách13.03.2018
Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa - LÝKOŽROUT SMRKOVÝ08.03.2018
Veřejnoprávní smlouva č. 02/FPP/2018 - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského krajeE22.02.201823.02.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 01/FPP/2018 - Farní charita StříbroE20.02.201821.02.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 03/FPP/2018 - Tělovýchovná jednota Baník Stříbro spolekE15.02.201816.02.2021
Oznámení o provádění stavby v termínu leden - červen 201802.02.2018
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření z 31. Zastupitelstva města Stříbra a 62. Rady města Stříbra na internetových stránkách02.02.2018
Oznámení o konání 9. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje01.02.2018
Dražební vyhláška: Milan Gábor16.01.2018
Oznámení o zveřejnění veřejnoprávních smluv a dodatků19.12.201719.12.2020
Oznámení o zveřejnění rozpočtu města Stříbra na internetových stránkách14.12.2017
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Hracholusky - Schválený rozpočet 201821.11.2017
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření z 29. Zastupitelstva města Stříbra a 58. Rady města Stříbra na internetových stránkách13.11.2017
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Stříbrský region - rozpočet 201808.11.2017
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Stříbrský region - střednědobý výhled 2019 - 202308.11.2017
VV: předání lesních hospodářských osnov (LHO)06.11.2017
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách10.10.2017
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)12.09.2017
Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech04.09.2017
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 27. Zastupitelstva města Stříbra na internetových stránkách28.07.2017
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 26. Zastupitelstva města Stříbra na internetových stránkách25.07.2017
Dražební vyhláška - oznámení dražebního roku: Adéla Vršková17.07.2017
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Hracholusky - Rozpočtový výhled 2017 - 202128.06.2017
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Hracholusky - Závěrečný účet 201628.06.2017
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu města Stříbra za rok 2016 na internetových stránkách23.06.2017
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 51. Rady města Stříbra na internetových stránkách19.06.2017
Oznámení o zveřejnění rozpočtového  opatření č.1 DSO SR  - 05/201706.06.2017
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Stříbrský region - Závěrečný účet 201606.06.2017
Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy č. 03/FPP/2017 o poskytnutí dotace - Tělovýchovná jednota Baník Stříbro spolekE15.05.201716.05.2020
VV: zahájení řízení o návrhu změny č. 1 Územního plánu Zhoř, návrh, koordinační nákres19.04.2017
Veřejnoprávní smlouva č. 03/FPP/2017 o poskytnutí dotace - Tělovýchovná jednota Baník Stříbro spolekE21.03.201722.03.2020
Veřejnoprávní smlouva č. 02/FPP/2017 o poskytnutí dotace - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského krajeE21.03.201722.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace určené na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2017E16.03.201717.03.2020
Zveřejnění rozpočtu města Stříbra07.03.2017
Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu města Stříbra07.03.2017
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa strážník městské policie Stříbro06.02.2017
Veřejnoprávní smlouva č. 01/FPP/2017 o poskytnutí dotace - Farní charita StříbroE06.02.201707.02.2020
Byly zveřejněny veřejnoprávní smlouvy k dotacím a darům uzavřeným v roce 2016E16.05.201617.05.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace určené na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2016E02.03.201603.03.2019
Veřejnoprávní smlouva č. 01/FPP/2016 o finančním příspěvku - Farní charita StříbroE09.02.201610.02.2019
Útulek U ŠMUDLINY Tachov – Vítkov nabízí k osvojení pejsky14.02.2013