A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah


Úřední deska

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
VV: územní rozhodnutí: Stříbro, TC, Prokopa Holého TS + KABEL VN“, „Stříbro, TC, MŠ na p. č. 1236/1 – DTS, KABEL NN“, „STŘÍBRO, TC, Benešova 1530 – KABEL VN, TS16.03.2018
Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu - „MATEŘSKÁ ŠKOLA PROKOPA HOLÉHO - VEGETAČNÍ ÚPRAVY“14.03.2018
Výzva k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení - „REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ V MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNĚ VE STŘÍBŘE, II. ETAPA“13.03.2018
Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu - „Stříbro - kostel Nanebevzetí Panny Marie - doplnění podlahy, okenní vitráže“13.03.2018
Město Stříbro zveřejňuje ve smyslu § 39 odstavce č.1) zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění záměr pronájmu a pachtu nemovitostí v majetku města Stříbra, který byl schválen Radou města Stříbra dne 26.2. 201813.03.2018
VV: oznámení o uložení písemnosti: Jandík tomáš, Černý Marek13.03.2018
Město Stříbro vyhlašuje záměr prodeje movitého majetku, který vyhlásila Rada města dne 26.02. 201813.03.2018
Město Stříbro vyhlašuje záměr prodeje movitého majetku, který vyhlásila Rada města dne 26.02. 201813.03.2018
VV: 2. opakované veřejné projednání Územního plánu Záchlumí13.03.2018
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření z 32. Zastupitelstva města Stříbra, 63. a 64. Rady města Stříbra na internetových stránkách13.03.2018
Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa - LÝKOŽROUT SMRKOVÝ08.03.2018
Oznámení o odtahu vraku značky Ford RZ: 3P4 911608.03.2018
VV: Stavební povolení pro stavbu "Svojšín, Regenerace centrální části obce, 1. etapa"08.03.2018
Město Stříbro oznamuje ve smyslu § 39 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění záměr prodeje pozemku, který schválilo 32. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7.3. 201808.03.2018
Záměr prodeje nepotřebného materiálu z objektu bývalých kasáren06.03.2018
VV: opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci - místní komunikace 301b v obci Lhota u Stříbra, za účelem označení úplné uzavírky v rámci stavebních prací při výstavbě nové výpusti rybníku v obci06.03.2018
zveřejňuje ve smyslu § 39 odstavce č.1) zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění záměr pronájmu a pachtu nemovitostí v majetku města Stříbra, který byl schválen Radou města Stříbra dne 26.2. 201806.03.2018
VV: opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích – silnice II. a III. třídy a místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v působnosti úřadu01.03.2018
VV: opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na  pozemních komunikacích – silnice II. a III. třídy v působnosti úřadu dle zákona 361/2000 Sb., za účelem označení pracovního místa pro činnosti spojené se správou, opravou, údržbou ...01.03.2018
VV: oznámení o projednání návrhu zadání Změny č. 2 Územního plánu Benešovice01.03.2018
VV: oznámení o uložení písemnosti: Petra Denisová, Jiří Cerha, Jakub Harmáček, Zdeňka Příhodová01.03.2018
Výzva k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení - „MĚSTSKÝ PARK VE STŘÍBŘE – II. ETAPA, 1. ČÁST, LÁVKA PRO PĚŠÍ“28.02.2018
Konkurz na obsazení pracovního místa ředitele Střední průmyslové školy dopravní, Koterovská 9928.02.2018
Konkurz na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy, Plzeň, Podmostní 128.02.2018
Konkurz na obsazení pracovního místa ředitele školského zařízení Pedagogicko-psychologické poradny, Plzeň, Částkova 7828.02.2018
Konkurz na obsazení pracovního místa ředitele školy Gymnázia a Střední odborné školy, Rokycany, Mládežníků 111528.02.2018
Oznámení o možnosti nahlížení do územní studie pro obytnou zónu STR-BI-2 Pod Vinicí, Stříbro28.02.201831.03.2018
VV: návrh územního plánu Kšice28.02.2018
Město Stříbro vyzývá uchazeče o zakázku k podání nabídky na akci: nákup nového automobilu27.02.2018
Oznámení - nález: nákupní taška s obsahem27.02.2018
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa správního odboru - referent přestupkové agendy (přestupky v dopravě a jiné) Městského úřadu Stříbro23.02.2018
Vyhlášení veřejné výzvy na obsazení pracovního místa referent/ka Odboru životního prostředí Městského úřadu Stříbro (na dobu určitou)23.02.2018
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí22.02.2018
Veřejnoprávní smlouva č. 02/FPP/2018 - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského krajeE22.02.201823.02.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 01/FPP/2018 - Farní charita StříbroE20.02.201821.02.2021
Usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva města Stříbra konaného dne 31.01.2018 bylo na webových stránkách www.mustribro.cz zveřejněno dne 15.02.201815.02.2018
Veřejnoprávní smlouva č. 03/FPP/2018 - Tělovýchovná jednota Baník Stříbro spolekE15.02.201816.02.2021
Dražební vyhláška: Danuše Kazíková12.02.2018
Oznámení o uložení písemnosti: Ota Babiš, František Jindra09.02.2018
Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území07.02.2018
Nabídka pozemků k pronájmu - k. ú Stříbro, Butov, Sytno, Těchlovice u Stříbra, Otročín u Stříbra, Lhota u Stříbra, Ošelín a Lom u Stříbra07.02.2018
Oznámení o provádění stavby v termínu leden - červen 201802.02.2018
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření z 31. Zastupitelstva města Stříbra a 62. Rady města Stříbra na internetových stránkách02.02.2018
Oznámení o konání 9. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje01.02.2018
Usnesení z 62. schůze Rady města Stříbra konané dne 22.01.2018 bylo na webových stránkách www.mustribro.cz zveřejněno dne 31.01.201831.01.2018
Oznámení o zamýšleném převodu - Státní pozemkový úřad25.01.2018
Dražební vyhláška: Jiří Šrůt24.01.2018
Dražební vyhláška: Milan Gábor16.01.2018
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí pracovník Hospodářsko investičního odboru Městského úřadu Stříbro10.01.2018
Nadace Jakoubka ze Stříbra - vyhlášení grantů pro rok 201804.01.2018
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření z 30. Zastupitelstva města Stříbra, 60. Rady města a 61. Rady města Stříbra na internetových stránkách19.12.2017
Oznámení o zveřejnění veřejnoprávních smluv a dodatků19.12.201719.12.2020
Oznámení o zveřejnění rozpočtu města Stříbra na internetových stránkách14.12.2017
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Hracholusky - Schválený rozpočet 201821.11.2017
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření z 29. Zastupitelstva města Stříbra a 58. Rady města Stříbra na internetových stránkách13.11.2017
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Stříbrský region - rozpočet 201808.11.2017
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Stříbrský region - střednědobý výhled 2019 - 202308.11.2017
Oznámení rozpočtové opatření č. 2 - 10/2017, DSO Stříbrský region08.11.2017
VV: předání lesních hospodářských osnov (LHO)06.11.2017
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách10.10.2017
Vyhlášení popisu věci25.09.2017
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)12.09.2017
Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech04.09.2017
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 27. Zastupitelstva města Stříbra na internetových stránkách28.07.2017
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 26. Zastupitelstva města Stříbra na internetových stránkách25.07.2017
Dražební vyhláška - oznámení dražebního roku: Adéla Vršková17.07.2017
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření 53. Rady města Stříbra na internetových stránkách12.07.2017
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Hracholusky - Rozpočtový výhled 2017 - 202128.06.2017
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Hracholusky - Závěrečný účet 201628.06.2017
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu města Stříbra za rok 2016 na internetových stránkách23.06.2017
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 52. Rady města Stříbra na internetových stránkách21.06.2017
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 51. Rady města Stříbra na internetových stránkách19.06.2017
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 25. Zastupitelstva města Stříbra na internetových stránkách19.06.2017
Oznámení o zveřejnění rozpočtového  opatření č.1 DSO SR  - 05/201706.06.2017
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Stříbrský region - Závěrečný účet 201606.06.2017
Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy č. 03/FPP/2017 o poskytnutí dotace - Tělovýchovná jednota Baník Stříbro spolekE15.05.201716.05.2020
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatřeních Zastupitelstva a Rady města Stříbra na rok 2017 na internetových stránkách21.04.2017
VV: zahájení řízení o návrhu změny č. 1 Územního plánu Zhoř, návrh, koordinační nákres19.04.2017
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření 49. Rady města Stříbra na internetových stránkách04.04.2017
Veřejnoprávní smlouva č. 03/FPP/2017 o poskytnutí dotace - Tělovýchovná jednota Baník Stříbro spolekE21.03.201722.03.2020
Veřejnoprávní smlouva č. 02/FPP/2017 o poskytnutí dotace - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského krajeE21.03.201722.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace určené na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2017E16.03.201717.03.2020
Informace o umístění rozpočtových opatření schválených 48. Radou města Stříbra a 23. Zastupitelstvem města Stříbra16.03.2017
Zveřejnění rozpočtu města Stříbra07.03.2017
Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu města Stříbra07.03.2017
Informace o umístění rozpočtového opatření schválených Radou města Stříbra a Zastupitelstvem města Stříbra03.03.2017
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa strážník městské policie Stříbro06.02.2017
Veřejnoprávní smlouva č. 01/FPP/2017 o poskytnutí dotace - Farní charita StříbroE06.02.201707.02.2020
Byly zveřejněny veřejnoprávní smlouvy k dotacím a darům uzavřeným v roce 2016E16.05.201617.05.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace určené na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2016E02.03.201603.03.2019
Veřejnoprávní smlouva č. 01/FPP/2016 o finančním příspěvku - Farní charita StříbroE09.02.201610.02.2019
Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?21.10.2014
Útulek U ŠMUDLINY Tachov – Vítkov nabízí k osvojení pejsky14.02.2013