A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah


Úřední deska

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Dražební vyhláška: Jitka Valešová22.09.2017
Město Stříbro zveřejňuje záměr pronájmu a propachtování nemovitostí v majetku města Stříbra, který byl schválen Radou města Stříbra dne 18.09.201719.09.2017
VV: dražební vyhláška: Klára Bohuslavická18.09.2017
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů18.09.2017
Návrh opatření obecné povahy, kterým se nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky zastavení těžeb dřeva tak, jak je uvedeno ve výroku návrhu opatření obecné povahy18.09.2017
Oznámení všem vlastníkům a nájemcům pozemků v obci Stříbro o provádění stavby v termínu září-listopad 201715.09.2017
Pozvánka na 28. veřejné zasedání Zastupitelstva města Stříbra konané dne 20. září 2017 v 17:00 hod v obřadní síni městské radnice ve Stříbře13.09.2017
VV: opakované veřejné projednání návrhu ÚP Záchlumí13.09.2017
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)12.09.2017
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa sociálního pracovníka/pracovnice sociálního odboru Městského úřadu ve Stříbře07.09.2017
VV: oznámení o uložení písemnosti: Petr Pospíšil, Soňa Tomanová, Alexandr Nykl07.09.2017
Usnesení z 55. schůze Rady města Stříbra konané mimořádně dne 9.8.2017 bylo na webových stránkách www.mustribro.cz zveřejněno dne 5.9.201706.09.2017
Oznámení o uložení písemnosti: Szilágyi Lukáš06.09.2017
Oznámení o uložení písemnosti: Vršková Adéla06.09.2017
Dražební vyhláška: Lambert Kremlička05.09.2017
VV: oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzvy k uplatnění připomínek nebo námitek: stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci 2a ve Stříbře – ulice Husova, provedenou osazením svislého dopravního značení “B28” – Zákaz zastavení05.09.201725.09.2017
Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - katastr Jezerce, Otročín u Stříbra04.09.2017
Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech04.09.2017
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků30.08.2017
Dražební vyhláška: Kalinec Richard a Helebrantová Vendulka29.08.2017
VV: dražební vyhláška: Jiří Dolejš23.08.2017
VV: dražební vyhláška: Zdeňka Freiwaldová23.08.2017
Organizační opatření k zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky18.08.2017
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí pracovník Hospodářsko investičního odboru Městského úřadu Stříbro08.08.201702.10.2017
Nabídka pozemků k pronájmu02.08.2017
Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Stříbra konaného dne 21.6.2017 bylo na webových stránkách www.mustribro.cz zveřejněno dne 31.7.201731.07.2017
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 27. Zastupitelstva města Stříbra na internetových stránkách28.07.2017
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 26. Zastupitelstva města Stříbra na internetových stránkách25.07.2017
Dražební vyhláška - oznámení dražebního roku: Adéla Vršková17.07.2017
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření 53. Rady města Stříbra na internetových stránkách12.07.2017
Dražební vyhláška - usnesení o nařízení exekuce: Rudolf Pahorecký11.07.2017
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Hracholusky - Schválený rozpočet 201728.06.2017
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Hracholusky - Rozpočtový výhled 2017 - 202128.06.2017
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Hracholusky - Závěrečný účet 201628.06.2017
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu města Stříbra za rok 2016 na internetových stránkách23.06.2017
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 52. Rady města Stříbra na internetových stránkách21.06.2017
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 51. Rady města Stříbra na internetových stránkách19.06.2017
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 25. Zastupitelstva města Stříbra na internetových stránkách19.06.2017
Město Stříbro vyhlašuje termín pro podání žádostí o dotaci nebo finanční dar o dotaci nebo o finanční dar z rozpočtu Města Stříbra na rok 201819.06.2017
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí pracovník Odboru životního prostředí Městského úřadu Stříbro16.06.2017
Město Stříbro vyhlašuje záměr prodeje movitého majetku, který vyhlásila Rada města Stříbra dne 05.06. 201715.06.2017
VV: oznámení o uložení písemnosti: Dominik Mazák14.06.2017
Dražební vyhláška: Lukáš Zrůst08.06.2017
Oznámení o zveřejnění rozpočtového  opatření č.1 DSO SR  - 05/201706.06.2017
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Stříbrský region - Závěrečný účet 201606.06.2017
VV: oznámení o vydání povolení k nakládání s podzemními vodami a stavební povolení - „Skapce – rozšíření vodovodu Skapce do místní části Zálezly“01.06.2017
Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy č. 03/FPP/2017 o poskytnutí dotace - Tělovýchovná jednota Baník Stříbro spolekE15.05.201716.05.2020
Oznámení o provádění stavby, která řeší připojení nového odběrného místa v obci Stříbro v termínu květen - září 201712.05.2017
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatřeních Zastupitelstva a Rady města Stříbra na rok 2017 na internetových stránkách21.04.2017
VV: zahájení řízení o návrhu změny č. 1 Územního plánu Zhoř, návrh, koordinační nákres19.04.2017
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření 49. Rady města Stříbra na internetových stránkách04.04.2017
Veřejnoprávní smlouva č. 03/FPP/2017 o poskytnutí dotace - Tělovýchovná jednota Baník Stříbro spolekE21.03.201722.03.2020
Veřejnoprávní smlouva č. 02/FPP/2017 o poskytnutí dotace - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského krajeE21.03.201722.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace určené na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2017E16.03.201717.03.2020
Informace o umístění rozpočtových opatření schválených 48. Radou města Stříbra a 23. Zastupitelstvem města Stříbra16.03.2017
Zveřejnění rozpočtu města Stříbra07.03.2017
Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu města Stříbra07.03.2017
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách - Dobrovolný svazek obcí - Stříbrský region03.03.2017
Informace o umístění rozpočtového opatření schválených Radou města Stříbra a Zastupitelstvem města Stříbra03.03.2017
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa strážník městské policie Stříbro06.02.2017
Veřejnoprávní smlouva č. 01/FPP/2017 o poskytnutí dotace - Farní charita StříbroE06.02.201707.02.2020
Byly zveřejněny veřejnoprávní smlouvy k dotacím a darům uzavřeným v roce 2016E16.05.201617.05.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace určené na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2016E02.03.201603.03.2019
Veřejnoprávní smlouva č. 01/FPP/2016 o finančním příspěvku - Farní charita StříbroE09.02.201610.02.2019
Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?21.10.2014
Útulek U ŠMUDLINY Tachov – Vítkov nabízí k osvojení pejsky14.02.2013