A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah


Úřední deska

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
VV: oznámení o nálezu - cestovní zavazadlo16.11.2017
VV: návrh územního plánu Erpužice16.11.2017
Město Stříbro oznamuje ve smyslu § 39 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění záměr prodeje pozemku, který schválilo 29. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 8. 11. 201715.11.2017
VV: veřejná vyhláška: opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na  pozemní komunikaci – silnice II/201 – Konstantinovy Lázně - Lestkov15.11.2017
Usnesení z 59. schůze Rady města Stříbra konané mimořádně dne 8.11.2017 bylo na webových stránkách www.mustribro.cz zveřejněno dne 15.11.201715.11.2017
Usnesení z 58. schůze Rady města Stříbra konané dne 30.10.2017 bylo na webových stránkách www.mustribro.cz zveřejněno dne 14.11.201714.11.2017
VV: dražební vyhláška: Karel Sádlo14.11.2017
VV: dražební vyhláška: Martin Šebesta13.11.2017
VV: dražební vyhláška: Klára Bohuslavická13.11.2017
Volba prezidenta 2018 - počet členů okrskové volební komise13.11.2017
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření z 29. Zastupitelstva města Stříbra a 58. Rady města Stříbra na internetových stránkách13.11.2017
VV: dražební vyhláška: Jaroslav Kadlec10.11.2017
VV: oznámení o uložení písemnosti: Kočandrle Pavel, , Filip Pavel, Chovanec Milan, Jindra František, Wimmerová Berta, Šafařík Martin10.11.2017
Obecně závazná vyhláška č. 03/2017 o stanovení školských obvodů základních škol zřízených městem Stříbrem a části společných školských obvodů základních škol09.11.2017
Obecně závazná vyhláška č. 02/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů09.11.2017
VV: dražební vyhláška: Jaroslav Kadlec09.11.2017
VV: dražební vyhláška: Václav Poucha09.11.2017
VV: dražební vyhláška: Lenka Holá09.11.2017
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Stříbrský region - rozpočet 201808.11.2017
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Stříbrský region - střednědobý výhled 2019 - 202308.11.2017
Oznámení rozpočtové opatření č. 2 - 10/2017, DSO Stříbrský region08.11.2017
Město Stříbro, Městský úřad Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro Tajemník Městského úřadu Stříbro, v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění, vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa pracovník v sociálních06.11.201701.12.2017
VV: předání lesních hospodářských osnov (LHO)06.11.2017
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa „referent/ka sociálního odboru MěÚ Stříbro – sociální pracovník“06.11.201701.12.2017
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa „referent/ka sociálního odboru MěÚ Stříbro – sociální pracovník“06.11.201701.12.2017
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa správního odboru - referent přestupkové agendy (přestupky v dopravě a jiné) Městského úřadu Stříbro06.11.201701.12.2017
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí pracovník Hospodářsko investičního odboru Městského úřadu Stříbro06.11.201701.12.2017
Konkurz na obsazení pracovního místa ředitele školy - Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 194202.11.2017
Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad02.11.201702.02.2018
Město Stříbro zveřejňuje ve smyslu § 39 odstavce č.1) zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění záměr pronájmu, zemědělského pachtu a výpůjčky nemovitostí v majetku města Stříbra, který byl schválen Radou města Stříbra dne 30. 10. 201702.11.2017
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech - návrh rozpočtu na rok 2018, návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 až 202102.11.2017
VV: Dražební vyhláška: I.C.C. LIFT s.r.o.01.11.2017
Návrh rozpočtu mikroregionu Hracholusky na rok 201827.10.2017
Výběrové řízení č. PDO/21/2017 na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Lhota u Stříbra25.10.2017
Dražební vyhláška: Miroslav Eret24.10.2017
VV: dražební vyhláška: Horník Martin18.10.2017
VV: dražební vyhláška: Pavel Dzurilla - č.j. 120  EX 24983/11-20118.10.2017
VV: dražební vyhláška: Pavel Dzurilla - č.j. 120  EX 24983/11-20218.10.2017
Město Stříbro zveřejňuje ve smyslu § 39 odstavce č.1) zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění záměr pronájmu nebytových prostor v majetku města Stříbra, který byl schválen Radou města Stříbra dne 09. 10. 201713.10.2017
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách10.10.2017
Oznámení o odtahu vraku04.10.2017
Výběrové řízení č. PDO/20/2017 na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Lhota u Stříbra04.10.2017
Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Stříbra konaného dne 20.9.2017 bylo na webových stránkách www.mustribro.cz zveřejněno dne 4.10.201704.10.2017
VV: oznámení o uložení písemnosti: Milan Lukáč27.09.2017
Vyhlášení popisu věci25.09.2017
Oznámení všem vlastníkům a nájemcům pozemků v obci Stříbro o provádění stavby v termínu září-listopad 201715.09.2017
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)12.09.2017
Oznámení o uložení písemnosti: Vršková Adéla06.09.2017
Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech04.09.2017
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 27. Zastupitelstva města Stříbra na internetových stránkách28.07.2017
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 26. Zastupitelstva města Stříbra na internetových stránkách25.07.2017
Dražební vyhláška - oznámení dražebního roku: Adéla Vršková17.07.2017
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření 53. Rady města Stříbra na internetových stránkách12.07.2017
Dražební vyhláška - usnesení o nařízení exekuce: Rudolf Pahorecký11.07.2017
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Hracholusky - Schválený rozpočet 201728.06.2017
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Hracholusky - Rozpočtový výhled 2017 - 202128.06.2017
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Hracholusky - Závěrečný účet 201628.06.2017
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu města Stříbra za rok 2016 na internetových stránkách23.06.2017
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 52. Rady města Stříbra na internetových stránkách21.06.2017
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 51. Rady města Stříbra na internetových stránkách19.06.2017
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 25. Zastupitelstva města Stříbra na internetových stránkách19.06.2017
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí pracovník Odboru životního prostředí Městského úřadu Stříbro16.06.2017
Město Stříbro vyhlašuje záměr prodeje movitého majetku, který vyhlásila Rada města Stříbra dne 05.06. 201715.06.2017
VV: oznámení o uložení písemnosti: Dominik Mazák14.06.2017
Dražební vyhláška: Lukáš Zrůst08.06.2017
Oznámení o zveřejnění rozpočtového  opatření č.1 DSO SR  - 05/201706.06.2017
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Stříbrský region - Závěrečný účet 201606.06.2017
VV: oznámení o vydání povolení k nakládání s podzemními vodami a stavební povolení - „Skapce – rozšíření vodovodu Skapce do místní části Zálezly“01.06.2017
Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy č. 03/FPP/2017 o poskytnutí dotace - Tělovýchovná jednota Baník Stříbro spolekE15.05.201716.05.2020
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatřeních Zastupitelstva a Rady města Stříbra na rok 2017 na internetových stránkách21.04.2017
VV: zahájení řízení o návrhu změny č. 1 Územního plánu Zhoř, návrh, koordinační nákres19.04.2017
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření 49. Rady města Stříbra na internetových stránkách04.04.2017
Veřejnoprávní smlouva č. 03/FPP/2017 o poskytnutí dotace - Tělovýchovná jednota Baník Stříbro spolekE21.03.201722.03.2020
Veřejnoprávní smlouva č. 02/FPP/2017 o poskytnutí dotace - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského krajeE21.03.201722.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace určené na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2017E16.03.201717.03.2020
Informace o umístění rozpočtových opatření schválených 48. Radou města Stříbra a 23. Zastupitelstvem města Stříbra16.03.2017
Zveřejnění rozpočtu města Stříbra07.03.2017
Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu města Stříbra07.03.2017
Informace o umístění rozpočtového opatření schválených Radou města Stříbra a Zastupitelstvem města Stříbra03.03.2017
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa strážník městské policie Stříbro06.02.2017
Veřejnoprávní smlouva č. 01/FPP/2017 o poskytnutí dotace - Farní charita StříbroE06.02.201707.02.2020
Byly zveřejněny veřejnoprávní smlouvy k dotacím a darům uzavřeným v roce 2016E16.05.201617.05.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace určené na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2016E02.03.201603.03.2019
Veřejnoprávní smlouva č. 01/FPP/2016 o finančním příspěvku - Farní charita StříbroE09.02.201610.02.2019
Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?21.10.2014
Útulek U ŠMUDLINY Tachov – Vítkov nabízí k osvojení pejsky14.02.2013