A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah


Úřední deska

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
VV: oznámení o možnosti převzít písemnost Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/201, II/210, III/210 1, III/210 2, III/201 2, III/201 60, III/201 61 a přilehlých místních komunikacích (MK) ve městě Úterý, č. j. OD-Fik/27.07.2017
Město Stříbro zveřejňuje ve smyslu § 39 odstavce č.1) zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění záměr pronájmu a propachtování nemovitostí v majetku města Stříbra, který byl schválen Radou města Stříbra dne 24. 07. 201726.07.2017
VV: společné jednání o návrhu Územního plánu Únehle25.07.2017
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 26. Zastupitelstva města Stříbra na internetových stránkách25.07.2017
VÝZVA - Mateřská škola Prokopa Holého, TDI+BOZP, Stříbro25.07.2017
VV: oznámení o uložení písemnosti: Kamerla Ludvík, Hraběta Miroslav, Husák Jaroslav, Bunk Libor, Krištová Dana,Šefčíková Vendula, Pašková Monika, Maďarič Jan, Kučera Vladimír21.07.2017
VV: Opakované veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Stříbro20.07.2017
VV: společné jednání návrhu Změny č. 2 ÚP Stříbro20.07.2017
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa „referent sociálního odboru MěÚ Stříbro – sociální pracovník“19.07.2017
VV: oznámení o uložení písemnosti: Ryba Karel, Hrnčíř Ladislav, Hofbauerová Adéla, Nociar František, Natov Libor, Natov Jan, Natovová Hana, Perina Jakub, Lukáč Milan, Teplický Michal, Krajčík Rostislav18.07.2017
Dražební vyhláška - oznámení dražebního roku: Adéla Vršková17.07.2017
VV: Oznámení o projednání návrhu zadání Změny č. 1 Územního plánu Ošelín17.07.2017
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření 53. Rady města Stříbra na internetových stránkách12.07.2017
Dražební vyhláška - usnesení o nařízení exekuce: Rudolf Pahorecký11.07.2017
Oznámení o konání akce - hudební produkce v rámci Letního hudebního partnerského festivalu partnerských měst a města Stříbra07.07.2017
Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra konaného dne 21.6.2017 bylo na webových stránkách www.mustribro.cz zveřejněno dne 3.7.201703.07.2017
Usnesení z 52. schůze Rady města Stříbra konané dne 19.6.2017 bylo na webových stránkách www.mustribro.cz zveřejněno dne 30.6.201730.06.2017
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Hracholusky - Schválený rozpočet 201728.06.2017
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Hracholusky - Rozpočtový výhled 2017 - 202128.06.2017
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Hracholusky - Závěrečný účet 201628.06.2017
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu města Stříbra za rok 2016 na internetových stránkách23.06.2017
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 52. Rady města Stříbra na internetových stránkách21.06.2017
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 51. Rady města Stříbra na internetových stránkách19.06.2017
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 25. Zastupitelstva města Stříbra na internetových stránkách19.06.2017
Město Stříbro vyhlašuje termín pro podání žádostí o dotaci nebo finanční dar o dotaci nebo o finanční dar z rozpočtu Města Stříbra na rok 201819.06.2017
Dražební vyhláška: Lubomír Kříž16.06.2017
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí pracovník Odboru životního prostředí Městského úřadu Stříbro16.06.2017
Město Stříbro vyhlašuje záměr prodeje movitého majetku, který vyhlásila Rada města Stříbra dne 05.06. 201715.06.2017
VV: oznámení o uložení písemnosti: Dominik Mazák14.06.2017
Pozvánka na 26. veřejné zasedání Zastupitelstva města Stříbra konané dne 21. června 2017 v 17:00 hod v obřadní síni městské radnice ve Stříbře14.06.2017
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí pracovník Hospodářsko investičního odboru Městského úřadu Stříbro12.06.2017
Dražební vyhláška: Lukáš Zrůst08.06.2017
Oznámení o zveřejnění rozpočtového  opatření č.1 DSO SR  - 05/201706.06.2017
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Stříbrský region - Závěrečný účet 201606.06.2017
VV: oznámení o vydání povolení k nakládání s podzemními vodami a stavební povolení - „Skapce – rozšíření vodovodu Skapce do místní části Zálezly“01.06.2017
Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy č. 03/FPP/2017 o poskytnutí dotace - Tělovýchovná jednota Baník Stříbro spolekE15.05.201716.05.2020
Oznámení o provádění stavby, která řeší připojení nového odběrného místa v obci Stříbro v termínu květen - září 201712.05.2017
Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu03.05.2017
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatřeních Zastupitelstva a Rady města Stříbra na rok 2017 na internetových stránkách21.04.2017
Oznámení - v termínu duben-srpen 2017 bude prováděna v oblasti obce Stříbro stavba, která řeší připojení nového odběrného místa19.04.2017
VV: zahájení řízení o návrhu změny č. 1 Územního plánu Zhoř, návrh, koordinační nákres19.04.2017
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření 49. Rady města Stříbra na internetových stránkách04.04.2017
Veřejnoprávní smlouva č. 03/FPP/2017 o poskytnutí dotace - Tělovýchovná jednota Baník Stříbro spolekE21.03.201722.03.2020
Veřejnoprávní smlouva č. 02/FPP/2017 o poskytnutí dotace - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského krajeE21.03.201722.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace určené na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2017E16.03.201717.03.2020
Informace o umístění rozpočtových opatření schválených 48. Radou města Stříbra a 23. Zastupitelstvem města Stříbra16.03.2017
Oznámení o provádění stavby, která řeší připojení nového odběrného místa v březnu až červnu 201710.03.2017
Zveřejnění rozpočtu města Stříbra07.03.2017
Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu města Stříbra07.03.2017
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách - Dobrovolný svazek obcí - Stříbrský region03.03.2017
Informace o umístění rozpočtového opatření schválených Radou města Stříbra a Zastupitelstvem města Stříbra03.03.2017
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon16.02.2017
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa strážník městské policie Stříbro06.02.2017
Veřejnoprávní smlouva č. 01/FPP/2017 o poskytnutí dotace - Farní charita StříbroE06.02.201707.02.2020
Byly zveřejněny veřejnoprávní smlouvy k dotacím a darům uzavřeným v roce 2016E16.05.201617.05.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace určené na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2016E02.03.201603.03.2019
Veřejnoprávní smlouva č. 01/FPP/2016 o finančním příspěvku - Farní charita StříbroE09.02.201610.02.2019
Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?21.10.2014
Útulek U ŠMUDLINY Tachov – Vítkov nabízí k osvojení pejsky14.02.2013