A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpráva o výsledcích kontrol v roce 2016

Typ: ostatní
provedených ve zřízených příspěvkových organizacích

Ve smyslu ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění, zveřejňujeme výsledky kontrol provedených ve zřízených příspěvkových organizací:

Dle plánu kontrol pro rok 2016 bylo provedeno 6 kontrol hospodaření příspěvkových organizací:

MKS
 • Přetrvávající závady v nastavení vnitřního kontrolního systému, které vyplývají z nedotažení
  celého kontrolního systému
ZŠ Mánesova
 • Nedostatečně proveden výběr dodavatele - nebyly plněny povinnosti ze zákona o veřejných
  zakázkách
 • Nebyla provedena předběžná kontrola
ZŠ Gagarinova
 • Neaktualizovány podpisové vzory
 • V zájmu rychlosti nebyl proveden řádný výběr zhotovitele veřejné zakázky u dodatečné dodávky keramických tabulí
Mateřská škola
 • Není dostatečně prováděna předběžná kontrola u nákupů
 • Příkazcem operací zřízena vedoucí jídelny
Městské muzeum
 • Závada v průběhu finanční kontroly u jedné operace
Základní umělecká škola
 • Administrativní nedostatky nezasahující do hospodaření organizace
Městské muzeum
 • Nebylo zjištěno závad
MKS-následná
 • Provedení následné kontroly – většina závad byla odstraněna.


Zpracoval: Bc. Jan Macák, v.r.
Schvaluje: Bc. Karel Lukeš, v.r., starosta


Příloha

Vytvořeno: 4. 5. 2017
Poslední aktualizace: 16. 6. 2017 00:22