A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpráva o výsledcích kontrol v roce 2015

Typ: ostatní
provedených ve zřízených příspěvkových organizacích

Ve smyslu ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění, zveřejňujeme
výsledky kontrol provedených ve zřízených příspěvkových organizací:

Dle plánu kontrol pro rok 2015 bylo provedeno 8 kontrol hospodaření příspěvkových organizací:

MKS
 • Závady v nastavení vnitřního kontrolního systému
Dům dětí a mládeže
 • Přetrvávají nedostatky z kontroly z r. 2013
 • Závady v nastavení vnitřního kontrolního systému
 • Porušení rozpočtové kázně
ZŠ Mánesova
 • Nebylo nalezeno závad
ZŠ Gagarinova
 • Pozitivní změny v nastavení vnitřního kontrolního systému
 • Drobné závady administrativního charakteru neovlivňující hospodaření organizace
Mateřská škola
 • Administrativní nedostatky v nastavení vnitřního kontrolního systému
 • Při hospodaření nenalezeny vážné závady
 • Přetrvávají nevymožitelné pohledávky – nutno jednat se zřizovatelem
Městské muzeum
 • Závada v průběhu finanční kontroly u jedné operace
Základní umělecká škola
 • Administrativní nedostatky nezasahující do hospodaření organizace
Městské muzeum
 • Nalezena závada v nastavení mezi zřizovatelem a organizací

 

Na podkladě rozhodnutí zřizovatele provedena mimořádná kontrola zaměřena na zájezd do Chorvatska 2015 – množící se stížnosti účastníků.

Dům dětí a mládeže – mimořádná
 • Poskytování služeb nepovolených zřizovatelem
 • Nedodržení podmínek zákona o veřejných zakázkách
 • Organizační závady při přípravě i samotné realizaci akce


Zpracoval: Bc. Jan Macák, v.r.
Schvaluje: Bc. Karel Lukeš, v.r., starosta


Příloha

Vytvořeno: 4. 5. 2017
Poslední aktualizace: 16. 6. 2017 00:22