A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Formuláře a vzory dokumentů ke stažení

Finanční odbor (FO)

Potvrzení o dlouhodobém nezdržování v místě bydliště z důvodu studia

Přiznání k poplatku za rekreační pobyt

Přiznání k poplatku ze psa

Výkaz k výpočtu poplatku z ubytovací kapacity

Žádost o dar z rozpočtu města Stříbra

Žádost o dotaci z rozpočtu města Stříbra - INDIVIDUÁLNÍ

Odbor životního prostředí (ŽP)

Návrh na jmenování mysliveckého hospodáře

Návrh na ustanovení myslivecké stráže

Návrh na ustanovení mysliveckého hospodáře

Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu

Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav

Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

Oznámení kácení podle ust. § 8 zákona o ochraně přírody

Oznámení o užívání stavby vodního díla

Přehled zařízení k nakládání s odpady v Plzeňském kraji provozovaných podle § 14 odst.1 zákona o odpadech

Žádost o odnětí pozemku určeného k plnění funkcí lesa

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu

Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru

Stránka