A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Formuláře a vzory dokumentů ke stažení

Odbor životního prostředí (ŽP)

Ohlášení

Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

Oznámení kácení podle ust. § 8 zákona o ochraně přírody

Oznámení o užívání stavby vodního díla

Přehled zařízení k nakládání s odpady v Plzeňském kraji provozovaných podle § 14 odst.1 zákona o odpadech

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změn

Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu

Žádost o povolení k užívání vodních děl

Žádost o povolení k vodním dílům

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změn

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu

Žádost o povolení kácení nelesní zeleně

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla

Stránka