A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Tajemník městského úřadu informuje:

Od počátku měsíce dubna 2016 zavádíme zkušební provoz projektu „DOBRÝ ÚŘAD“, jehož cílem je získávání zpětné vazby od občanů z jednání s našimi úředníky, ale také možnost vyjádření občana ke kvalitě života ve městě. Věřím, že tato zpětná vazba vytvoří prostředí ke zlepšení komunikace mezi občany a naším úřadem.

Projekt realizujeme se společností, která má již zkušenosti v řadě měst ČR. Při jednání si vezmete ze stojánku označeného logem „DOBRÝ ÚŘAD“ kartičku – formulář, ve kterém vyplníte e-mailovou adresu a odbor, na kterém jednání probíhalo. Během dalšího dne obdržíte krátký dotazník. Nejpozději do 5. dne od návštěvy budete moci pomocí jednoduchých otázek zhodnotit svou zkušenost z jednání na příslušném pracovišti.

Hodnocení je pro občana anonymní – nikdo se nedoví, jak hodnotil a zda vůbec. Hodnocení budete moci provádět v klidu svého domova – kdykoli, když budete na to mít čas a chuť.

Dobrý úřad 1Dobrý úřad 2

Vyplněný formulář vhoďte do připravených boxů.

Dobrý úřad 3

Věřím, že brzy i já budu moci zhodnotit fungování projektu podobně jako jedna z mých kolegyň – tajemnice, která uvedla:

„Kolegové berou zapojení do projektu Dobrý úřad pozitivně, protože to naše klienty zajímá a konverzace vedená na přepážce potom není jen zcela úřední, což vede k příjemnější atmosféře při jednání samém a zřejmě tedy i ke kladnému hodnocení následně.“

I přání vedení města Stříbra je, aby návštěva Městského úřadu Stříbro se stala příjemnou pro obě strany.

Mgr. Radek Strankmüller, v. r.
tajemník Městského úřadu Stříbro