A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Výzvy pro zájemce o veřejnou zakázku k podání nabídky

Zprávy

Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu - „MATEŘSKÁ ŠKOLA PROKOPA HOLÉHO - VEGETAČNÍ ÚPRAVY“

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou zahradnické služby v rámci SO 05 zahrada mateřské školy, SO 06 střešní zahrada mateřské školy a SO 10 sadové úpravy předpolí mateřské školy. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují projektová dokumentace zpracovaná společnostmi XTOPIX architekti s.r.o., Zlatnická 1401/15, 110 00 Praha 1, IČ 03780961 a M-Project CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, 141 00 Praha 4, IČ 27085392. celý text

Výzvy pro zájemce o veřejnou zakázku k podání nabídky | 14. 3. 2018 | Autor: Lukáš Novák

Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu - „Stříbro - kostel Nanebevzetí Panny Marie - doplnění podlahy, okenní vitráže“

Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova vybraných částí hřbitovního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Stříbře, pozemek p.č. st.301/1, kat.území Stříbro, nemovité kulturní památky zapsané pod číslem ÚSKP: 36879/4-1929. celý text

Výzvy pro zájemce o veřejnou zakázku k podání nabídky | 13. 3. 2018 | Autor: Lukáš Novák

Výzva k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení - „REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ V MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNĚ VE STŘÍBŘE, II. ETAPA“

Předmětem plnění je revitalizace Masarykova náměstí v městské památkové zóně ve Stříbře, II. etapa.
Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná společností Ateliér krajinářské architektury M&P Architekti (příloha č.2 Zadávací dokumentace) celý text

Výzvy pro zájemce o veřejnou zakázku k podání nabídky | 13. 3. 2018 | Autor: Lukáš Novák

Výzva k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení - „MĚSTSKÝ PARK VE STŘÍBŘE – II. ETAPA, 1. ČÁST, LÁVKA PRO PĚŠÍ“

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba nové lávky pro pěší přes údolí Těchlovického potoka v městském parku ve Stříbře. Jedná se o lávku pro pěší o třech polích, jednopodlažní, nepohyblivou, trvalou, v přímé s jednotným podélným a příčným sklonem, most je kolmý s normovanou zatížitelností, most je nemasivní ocelový trámový svařovaný a šroubovaný z plnostěnných nosníků, otevřeně uspořádaný s neomezenou volnou výškou. Související objekty SO 01 – Komunikace a mobiliář a SO 05 – Sadové úpravy nejsou předmětem plnění.
Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o dílo (příloha č. 1 Zadávací dokumentace) a projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná společností Zahradní a krajinářská architektura s.r.o., IČ 46991450 (příloha č. 2 Zadávací dokumentace). celý text

Výzvy pro zájemce o veřejnou zakázku k podání nabídky | 28. 2. 2018 | Autor: Lukáš Novák